1/2024

Inspektoři EU zkontrolují spotřebitelské výrobky kvůli nebezpečným látkám

| autor: MPO0

Inspektoři EU zkontrolují spotřebitelské výrobky kvůli nebezpečným látkám

Inspektoři zkontrolují, zda výrobky splňují omezení pro vybrané nebezpečné látky podle nařízení REACH a rovněž omezení týkající se přítomnosti perzistentních organických znečišťujících látek definovaná nařízením o POPs. O konkrétních látkách, na které se budou tyto kontroly vztahovat, se rozhodne v roce 2021. Potenciálně by mohlo jít například o ftaláty nebo PFOS.

Inspektoři budou kontrolovat také dodržování povinností podle nařízení REACH, které se týkají sdělování informací o látkách SVHC v předmětech v dodavatelském řetězci.

Povinnosti podle nařízení REACH a POPs budou kontrolovány u konkrétních druhů materiálů, jako je kaučuk, plasty nebo textilie. To, že každý výrobek bude kontrolován pro několik požadavků REACH nebo POPs rozšíří rozsah kontrol a posílí ochranu občanů EU a životního prostředí. Projekt prosazování REF-10 bude připraven v roce 2021, inspekce budou provedeny v roce 2022 a zpráva se očekává na konci roku 2023.

Fórum o prosazování stanovilo také harmonogramy pro pilotní projekt ke klasifikaci směsí, který se zaměří na klasifikaci detergentů a čisticích prostředků. Příprava tohoto projektu bude zahájena koncem 2020, inspekce se uskuteční v letech 2021 a 2022 a zpráva se očekává v roce 2023.

Podskupina fóra pro nařízení o biocidních přípravcích (BPRS) posoudila probíhající činnosti členských států v oblasti nevyhovujících dezinfekčních prostředků na ruce, které se objevily na trhu během pandemie COVID-19, se závěrem, že současná opatření na vnitrostátní úrovni jsou pro řešení těchto případů dostatečná.

Bylo dohodnuto, že BPRS bude spolupracovat s Komisí na řešení veškerých otázek, které souvisejí s koordinací mezi nařízeními o biocidech a kosmetických přípravcích.

Další informace:

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP