2/2023

Informace k propuštění některých výrobků ze železa a oceli do volného oběhu

| autor: Tisková zpráva MPO0

Informace k propuštění některých výrobků ze železa a oceli do volného oběhu

V souladu s požadavkem, jež stanoví prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/670[pdf, 451 kB]ze dne 28. dubna 2016, kterým se zavádí předchozí kontrola Unie nad dovozem některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z určitých třetích zemí (ve znění, které stanoví oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/670[pdf, 303 kB], ze dne 28. dubna 2016, kterým se zavádí předchozí kontrola Unie nad dovozem některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z určitých třetích zemí, kterou se v příloze I, Seznam výrobků, které podléhají předchozí kontrole Unie, opravuje původně uvedená položka "7318 16 19" na správnou položku "7318 16 91"), se začne od 3. června 2016 používat předchozí kontrola dovozu některých výrobků ze železa a oceli. Níže jsou uvedeny informace k podávání žádostí o udělení kontrolního dokladu k propuštění některých výrobků ze železa a oceli do volného oběhu.

Důležité upozornění:

K podání žádosti je nezbytné využít eFormulář žádosti o udělení kontrolního dokladu[fo, 357 kB] (k vyplnění eFormuláře je potřeba mít nainstalovaný Software602 Form Filler, který lze bezplatně stáhnout ze stránek společnosti Software602).

Postup při vyplňování eFormuláře žádosti o udělení kontrolního dokladu:

  1. Kliknutím na eFormulář si jej otevřete v prohlížeči 602XML Filler (po nainstalování výše uvedeného Software602 Form Filler).V otevřeném eFormuláři vyplňte povinná pole (Pozn. data vyplněného eFormuláře si může žadatel uložit na lokální disk svého počítače). Po vyplnění všech povinných polí proveďte kontrolu eFormuláře (tlačítkem "Provést kontrolu správnosti vyplnění formuláře" na konci eFormuláře vpravo).
  2. V případě, že se některé pole v eFormuláři označí červeně, je vyplněno nesprávně a je nezbytné jej opravit do požadovaného stavu.
    Důležité: V kolonce č. 10 eFormuláře je nezbytné uvést kód TARIC na deset míst, jak uvádí Seznam kódů TARIC výrobků ze železa a oceli podléhajících kontrole [pdf, 51 kB] dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/670.
  3. Po vyplnění odešlete eFormulář Licenční správě Ministerstva průmyslu a obchodu jednou z následujících možností:
  • Připojit elektronické podpisy oprávněných osob a zaslat prostřednictvím datových schránek (lze využít tlačítko "Odeslat do datové schránky" na konci eFormuláře). Při tomto způsobu odeslání, je nezbytné při vyplňování eFormuláře k němu připojit požadované přílohy v elektronické formě (obchodní doklad prokazující záměr dovážet; v případě, že zboží není přímo zakoupeno v zemi výroby, výrobní osvědčení vystavené ocelárnou, která zboží vyrobila; v případě podání žádosti jinou osobou než je k tomu oprávněna, plnou moc pro podání žádosti a osobní převzetí kontrolního dokladu). Elektronické přílohy se vkládají při vyplňování eFormuláře v části "Elektronické přílohy", a to prostřednictvím tlačítka "Možnosti", kde zvolíte "Vložit přílohu". Pro vložení další přílohy použijte znaménko "+". Po přidání všech požadovaných příloh v elektronické podobě, lze formulář elektronicky podepsat a zaslat prostřednictvím datové schránky.
  • Vytisknout vyplněný eFormulář (tlačítkem "Tisk formuláře" na konci eFormuláře) a podepsaný oprávněnými osobami jej naskenovat a až následně elektronický obraz (včetně tzv. bar kódů, jež se vytisknou na poslední stranu eFormuláře) zaslat spolu s naskenovanými požadovanými přílohami (obchodní doklad prokazující záměr dovážet; v případě, že zboží není přímo zakoupeno v zemi výroby, výrobní osvědčení vystavené ocelárnou, která zboží vyrobila; v případě podání žádosti jinou osobou než je k tomu oprávněna, plnou moc pro podání žádosti a osobní převzetí kontrolního dokladu) do datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu (datová schránka ID: bxtaaw4).
  • Vytisknout vyplněný eFormulář (tlačítkem "Tisk formuláře" na konci eFormuláře) a podepsaný oprávněnými osobami a v papírové formě (včetně tzv. bar kódů, jež se vytisknou na poslední stranu eFormuláře) jej spolu požadovanými přílohami (obchodní doklad prokazující záměr dovážet; v případě, že zboží není přímo zakoupeno v zemi výroby, výrobní osvědčení vystavené ocelárnou, která zboží vyrobila; v případě podání žádosti jinou osobou než je k tomu oprávněna, plnou moc pro podání žádosti a osobní převzetí kontrolního dokladu) zaslat poštou, nebo osobně doručit do sídla Licenční správy Ministerstva průmyslu a obchodu na adrese: Dittrichova 21, 120 00 Praha 2, případně prostřednictvím hlavní podatelny Ministerstva průmyslu a obchodu na adrese: Na Františku 32, 110 15 Praha 1.

Poznámka: Před odesláním eFormuláře prostřednictvím datových stránek, nebo před jeho vytištěním provede systém kontrolu dat a umožnění jeho odeslání nebo vytištění pouze v případě bezchybného vyplnění všech povinných údajů (viz kontrola uvedená výše v bodě 2.).

Důležité upozornění pro odesílání žádostí:

Z důvodu administrativního nastavení procesu zpracovávání žádosti je nezbytné, aby žádosti včetně příloh byly zasílány jednou z výše uvedených možností vždy samostatně.

Důležité upozornění pro vyplňování eFormulářů

Vzhledem k technickým parametrům eFormulářů, jejichž technologie vychází z elektronických inteligentních formulářů Software602, musí žadatelé při podávání žádostí prostřednictvím eFormuláře vždy využívat aktuální verzi eFormuláře staženou z této internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu.

V této souvislosti v rámci zkvalitnění služeb nabízíme možnost zasílání automatických upozornění na změny na stránce "Elektronické formuláře", na které jsou zveřejněny všechny eFormuláře Licenční správy Ministerstva průmyslu a obchodu. V případě zájmu zašlete Vaši kontaktní e-mailovou adresu pro zasílání informací o změnách na: elis@mpo.cz.

Přílohy ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP