1/2021

Index kvality ovzduší v Evropě: aktuální informace o kvalitě ovzduší na dosah

| autor: Evropská agentura pro životní prostředí0

Index kvality ovzduší v Evropě: aktuální informace o kvalitě ovzduší na dosah

Součástí indexu jsou nové informační listy o jednotlivých zemích, které poskytují aktualizované informace o kvalitě ovzduší v členských zemích EEA.

Nová on-line služba agentury EEA a Evropské komise, Index kvality ovzduší v Evropě, poskytuje informace o aktuálním stavu kvality ovzduší na základě měření z více než 2 000 stanic monitorujících kvalitu ovzduší po celé Evropě.

Index zahrnuje interaktivní mapu, která ukazuje stav kvality ovzduší na úrovni jednotlivých stanic, a to na základě pěti základních znečišťujících látek, které negativně ovlivňují lidské zdraví a životní prostředí: suspendované částice (PM2,5 a PM10), přízemní ozon (O3), oxid dusičitý (NO2) a oxid siřičitý (SO2).

Uživatelé mohou použít funkci přiblížení nebo vyhledat libovolné město či region v Evropě a zjistit tak celkovou kvalitu ovzduší a naměřené hodnoty základních znečišťujících látek. Index ukazuje celkové hodnocení pro každou monitorovací stanici označenou barevným bodem na mapě. Barva bodu odpovídá celkovému nejhoršímu hodnocení jedné z pěti znečišťujících látek.

„Nový Index kvality ovzduší v Evropě poskytuje občanům snadný přístup k informacím o kvalitě ovzduší, která může přímo ovlivňovat jejich zdraví. Tyto informace jsou veřejně přístupné a představují důležitý základ pro diskuzi a rozhodování, které jsou potřeba k ochraně zdraví lidí zejména ve městech,“ uvedl Hans Bruyninckx, výkonný ředitel agentury EEA, který službu dnes představil na Fóru pro čisté ovzduší pořádaném Evropskou komisí v Paříži.

Službu vítá i Karmenu Vella, evropský komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov, který uvedl: „Znečištění ovzduší je neviditelným zabijákem, a proto je index kvality ovzduší potřeba. Evropští občané tak budou informováni o kvalitě ovzduší v místě, kde žijí.

Spolupracujeme s městy, regiony, zeměmi a průmyslovými podniky a snažíme se řešit zdroje tohoto znečištění, které je koktejlem emisí z průmyslových podniků, domácností a také ze zemědělské výroby, nejenom z dopravy. Aby se kvalita ovzduší zlepšila, musíme všichni spolupracovat.“

Agentura EEA rovněž zveřejnila aktualizované informační listy o jednotlivých zemích, které obsahují roční souhrn znečištění ovzduší a jeho dopady v členských zemích EEA. Informační listy poskytují na úrovni jednotlivých zemí podrobnější informace jak o emisích znečišťujících látek, tak o kvalitě ovzduší a doplňují výroční zprávu Kvalita ovzduší v Evropě – 2017, která byla zveřejněna v říjnu tohoto roku.

Poslední výroční zpráva agentury EEA věnovaná kvalitě ovzduší ukazuje, že většina lidí žijících v evropských městech je stále vystavena úrovním znečištění ovzduší, které Světová zdravotnická organizace považuje za nevyhovující. Zdraví nejvíce nebezpečná znečišťující látka, suspendované částice (PM2.5), způsobila v roce 2014 předčasné úmrtí odhadem 400 000 Evropanů.

Zpráva uvádí, že znečištění ovzduší má také významné hospodářské dopady, jelikož zvyšuje náklady na lékařskou péči, snižuje produktivitu pracovníků a poškozuje půdu, snižuje úrodu, negativně působí na lesy, jezera a řeky. K nejvýznamnějším zdrojům produkující znečišťující látky do ovzduší patří v Evropě silniční doprava, zemědělství, elektrárny, průmysl a domácnosti.

Základní informace

Služba European Air Quality Index informuje o aktuálním stavu znečištění ovzduší pro každou z více než 2 000 monitorovacích stanic v Evropě. Právní předpisy Evropské unie stanoví krátkodobé (hodinové/denní) a dlouhodobé (roční) imisní limity. Index tudíž neukazuje dlouhodobý (roční) stav kvality ovzduší, který se může významně lišit.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace