Reklama

19. 12. 2016  |  Aktuality  |  Autor: MPO

Fórum pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách

Smyslem Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách, dále jen Fórum, je seznamovat širokou odbornou veřejnost s novinkami v oblasti nejlepších dostupných technik (BAT angl. Best Available Techniques) a zjišťovat zpětnou vazbu z průmyslu, zemědělství a dalších zainteresovaných orgánů, organizací a svazů.

Na Fóru se scházejí odborníci zabývající se problematikou integrované prevence a omezování znečištění z dotčených orgánů státní správy, krajských úřadů a technických pracovních skupin.

Fórum se koná již od roku 2002 jednou ročně. Organizačním garantem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Odborný program je sestavován ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Českou inspekcí životního prostředí a českou informační agenturou životního prostředí, CENIA. Pravidla upravující činnost Fóra jsou nastavena v dokumentu Mezirezortní metodika MPO, MŽP a MZe.

Informace o jednotlivých zasedáních Fóra:

XVII. zasedání Fóra, 24. listopadu 2016

XVI. zasedání Fóra, 11. listopad 2015

program [pdf, 83 kB]

kompletní seznam prezentací [zip, 10751 kB]

XV. zasedání Fóra, 5. listopad 2014

program [pdf, 83 kB]

kompletní seznam prezentací [zip, 10751 kB]

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372