Fórum pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách

| autor: MPO0

Fórum pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách

Na Fóru se scházejí odborníci zabývající se problematikou integrované prevence a omezování znečištění z dotčených orgánů státní správy, krajských úřadů a technických pracovních skupin.

Fórum se koná již od roku 2002 jednou ročně. Organizačním garantem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Odborný program je sestavován ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Českou inspekcí životního prostředí a českou informační agenturou životního prostředí, CENIA. Pravidla upravující činnost Fóra jsou nastavena v dokumentu Mezirezortní metodika MPO, MŽP a MZe.

Informace o jednotlivých zasedáních Fóra:

XVII. zasedání Fóra, 24. listopadu 2016

XVI. zasedání Fóra, 11. listopad 2015

program[pdf, 83 kB]

kompletní seznam prezentací[zip, 10751 kB]

XV. zasedání Fóra, 5. listopad 2014

program[pdf, 83 kB]

kompletní seznam prezentací[zip, 10751 kB]

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB