1/2024

Evropský týden mobility

| autor: CENIA - česká informační agentura životního prostředí0

Evropský týden mobility

Tato kampaň, s tradicí již od roku 2002, se snaží hledat alternativní a čistší koncepty mobility k stále rostoucímu objemu individuální automobilové dopravy. V roce 2018 je tématem kampaně multimodalita, tedy vhodná kombinace jednotlivých druhů dopravy, včetně dopravy cyklistické a pěší, která by efektivně a nákladově výhodně zajistila potřeby mobility a zároveň byla šetrná k životnímu prostředí. Do evropského týdne mobility se v roce 2018 aktivně zapojilo více než 2 400 měst z 50 zemí, a to formou osvětových akcí na podporu udržitelné dopravy. Kampaň vrcholí v sobotu 22. 9. mezinárodním dnem bez aut.

I v ČR je osobní automobil převažujícím druhem osobní dopravy, individuální automobilová doprava se podílí zhruba dvěma třetinami na celkovém výkonu osobní dopravy (bez započtení letecké dopravy, výkon vodní dopravy je zanedbatelný). Ve srovnání s průměrem zemí EU28, kde podíl individuální dopravy přesahuje 80 %, je však úroveň individualizace dopravy v ČR nižší a obyvatelé ČR tak více využívají veřejnou dopravu, než je v zemích EU28 obvyklé. 

Zatímco u využití železnice v osobní dopravě je ČR jen lehce nad evropským průměrem, ve využití kolejových druhů MHD (metro, tramvaje) je ČR na 1. místě v celé EU28. Tyto čisté druhy osobní dopravy zajišťují zhruba 10 % celostátního výkonu osobní dopravy (ve městech výrazně více), zatímco v EU28 se jedná o pouhých 1,7 %. I pokud jde o autobusovou dopravu, která je z veřejných druhů dopravy naopak nejméně environmentálně výhodná (i když s obnovou vozových parků se i její pozice rychle zlepšuje), je i její podíl na celkovém výkonu osobní dopravy v ČR (cca 15 %) ve srovnání s EU28 nadprůměrný.

Zdroj: www1.cenia

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA