2/2023

Energetická unie má dostat jednodušší, robustnější a transparentnější řízení

| autor: oEnergetice.cz - Jan Kroneisl0

Energetická unie má dostat jednodušší, robustnější a transparentnější řízení

Cílem Energetické unie je zajistit bezpečnou a dostupnou energii, která je zároveň šetrná k životnímu prostředí.

S těmito ambicemi jsou spojeny i neméně optimistické cíle na získání vůdčí pozice na celosvětovém poli s obnovitelnými zdroji, zlepšení energetické účinnosti, zajištění spravedlivé ceny pro zákazníka a dlouhodobé snižování emisí.

Dohoda z minulého týdne znamená, že byly schváleny 4 z 8 legislativních návrhů v balíčků „čisté energie pro všechny Evropany“.

Tyto přijaté návrhy doplňují revizi systému obchodování s emisemi (EU ETS), změnu využívání lesních a zemědělských ploch a snahu o společný postup při regulacích.

Díky této ambiciózní dohodě o správě Energetické unie jsme položili základní kámen, na kterém bude vybudována vyšší transparentnost ve prospěch všech zúčastněných stran a investorů. Zjednoduší se dohled a reportování o závazcích v rámci Energetické unie. Upřednostnění kvality nad kvantitou nám umožní splnit sliby v oblasti energetiky. Těším se teď na návrhy jednotlivých zemí v oblasti energetiky a klimatu, které očekávám do konce roku, protože právě tyto návrhy vysílají silný signál investorům, kteří potřebují přehlednost a předvídatelnost.“

Místopředseda Energetické unie Maroš Šefčovič

V praktickém výkladu znamenají schválené návrhy toto: snahu o splnění cílů pro rok 2030 snížením emisí o 40 %, podíl obnovitelných zdrojů v energetickém mixu minimálně 32 % a nastavení procesů, jak by země měly mezi sebou spolupracovat, tak aby národní cíle byly v souladu s cíli EU a zároveň poskytovaly jednotlivým zemím flexibilitu a možnost přizpůsobení národním podmínkám a potřebám.

Nová pravidla mají také zajistit dlouhodobé jistoty a předvídatelnost pro investory, které je zejména v energetice, kde jsou dlouhé doby návratnosti investic, velmi důležité.

EU vyzývá jednotlivé země, aby zapojily do plánování i názory svých občanů, místní orgány i podnikatelé. Má se tak utvořit lepší vztah mezi orgány a jednotlivými občany daných zemí, což má ve výsledku pomoci najít konsenzus na úrovni celé EU.

Zdroj: http://oenergetice.cz/evropska-unie/energeticka-unie-ma-dostat-jednodussi-robustnejsi-transparentnejsi-rizeni/

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP