Reklama

15. 11. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: Pavel Mohrmann

EEA využívá dat Ministerstva životního prostředí

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), jak jsme již informovali, nedávno zveřejnila zprávu o stavu nakládání s komunálním odpadem v evropských zemích.

Nově zveřejněné výsledky za posledních 12 let ukazují, že Česká republika musí své usílí zvýšit, pokud chce být státem s moderním odpadovým hospodářstvím. EEA ke své zprávě využila dat Ministerstva životního prostředí a je tedy zcela zřejmé, že jsou data MŽP považována za evropsky využitelná a zcela relevantní pro srovnání ČR s ostatními zeměmi v Evropě.

U ostatních zemí jsou data Eurostatu, zatímco Českou republiku ve zprávě reprezentují data MŽP:

Míra recyklace - 35% v roce 2014.

Produkce odpadů - 506 kg/obyvatele v roce 2014.

Originál zprávy zde

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372