2/2023

ECHA zahájila konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování tří chemických látek

| autor: MPO ČR / ECHA0

ECHA zahájila konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování tří chemických látek

Dne 17. 12. 2018 zahájila ECHA veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování následujících tří chemických látek:

  • esfenvalerate (ISO); (S)-?-cyano-3-phenoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutyrate (EC -; CAS 66230-04-4). Tato chemická látka (dále látka) se hlavně používá jako účinná látka v přípravcích na ochranu rostlin, používaných jako insekticid. Látka již má v současné době harmonizovanou klasifikaci sledovaných nebezpečných vlastností (příloha VI nařízení CLP). Připomínky se očekávají k vybraným třídám nebezpečnosti pro zdraví, tj. k akutní toxicitě, senzibilizaci kůže, mutagenitě v zárodečných buňkách, karcinogenitě, toxicitě pro specifické cílové orgány po opakované expozici a nebezpečnosti pro vodní prostředí;
  • trifloxystrobin (ISO); methyl (E)-methoxyimino-{(E)-?-[1-(?,?,?-trifluoro-m-tolyl)ethylideneaminooxy]-o-tolyl}acetate (EC -; CAS 141517-21-7). Tato chemická látka (dále látka) se hlavně používá jako účinná látka v přípravcích na ochranu rostlin, používaných jako fungicid. Látka již má v současné době harmonizovanou klasifikaci sledovaných nebezpečných vlastností (příloha VI nařízení CLP). Připomínky se očekávají k toxicitě pro reprodukci a nebezpečnosti pro vodní prostředí a
  • ethametsulfuron-methyl (ISO); methyl 2-[ (4-ethoxy-6-(methylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate (EC -; CAS 97780-06-8). Tato chemická látka (dále látka) se hlavně používá jako účinná látka v přípravcích na ochranu rostlin, používaných jako herbicid. Látka nemá v současné době harmonizovanou klasifikaci sledovaných nebezpečných vlastností (příloha VI nařízení CLP). Připomínky se očekávají k vybraným fyzikálním nebezpečnostem, ke všem nebezpečnostem pro zdraví kromě senzibilizace dýchacích orgánů, nebezpečností pro vodní prostředí a nebezpečnosti pro ozonovou vrstvu.

K návrhu se lze vyjádřit prostřednictvím elektronického formuláře uvedeného na webových stránkách ECHA v tabulce (sloupci detaily) sekce veřejné konzultace - předchozí konzultace týkající se harmonizované klasifikace a označování (ECHA formulář), a to v termínu: do 1. března 2019 (do 23:59 helsinkého času).

Připomínky budou následně publikovány na webových stránkách ECHA.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP