1/2024

ECHA - vzory šablon pro přípravu jednání registrantů o sdílení údajů a společném zasílání v rámci přípravy registrační dokumentace téže chemické látky

| autor: MPO0

ECHA - vzory šablon pro přípravu jednání registrantů o sdílení údajů a společném zasílání v rámci

ECHA zveřejnila vzory šablon, aby společnosti, zejména MSP/SMEs, které budou registrovat své chemické látky (v tonáži 1 – 100 t/r), mohly zahájit jednání se spoluregistranty o sdílení údajů k téže látce a o společném zasílání těchto údajů v rámci přípravy na registraci podle nařízení REACH v roce 2018.

Cílem zveřejnění šablon je pomoci registrantům, kteří nemusí být dobře obeznámeni s nařízením REACH a potřebují si být jisti, že kladou správné otázky, které postihnou všechny aspekty jednání o sdílení a společném zasílání údajů se všemi zúčastněnými stranami.

Zveřejněné vzory šablon nejsou myšleny jako povinné nebo nařizující. Jsou nabízeny jako metodický pokyn, aby se zajistilo, že všechny zúčastněné strany, když vstupují do jednání o sdílení údajů nebo o společném zasílání registrační dokumentace, řešily celou řadu faktorů s tím souvisejících.

Dotčené podnikatelské subjekty se mohou samy rozhodnout, na bázi případ od případu, které prvky z navržených formulářů si přejí přijmout (a na jaké úrovni). Použitím těchto formulářů není dotčeno řešení sporu podle čl. 27 nebo čl. 30 nařízení REACH.

Společnosti/osoby používají formuláře na vlastní riziko. ECHA nepřijímá žádné záruky nebo odpovědnost vyplývající z použití těchto formulářů nebo jejich aplikace.

Soubor formulářů:

  • formulář  pro zahájení jednání o sdílení údajů nebo o přístupu ke společnému zaslání
  • formulář: připomenutí
  • další doporučení.

Další informace:

ECHA – The European Chemicals Agency/Evropská agentura pro chemické látky
SMEs Small and Medium - sized Enterprises
MSP malé a střední podniky

Zdroj: ECHA webové stránky

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP