1/2024

Dukovany loni snížily spotřebu pitné vody o téměř 4 %

| autor: ČEZ0

Dukovany loni snížily spotřebu pitné vody o téměř 4 %

Celková spotřeba pitné vody v jaderných, klasických a vodních elektrárnách Skupiny ČEZ v České republice loni opět meziročně klesla – a to o výrazných 12,8 procent. O 7,3 procenta se také podařilo snížit spotřebu povrchové vody pro potřeby provozů ČEZ. Současně se podařil ve Vodní elektrárně Dalešice vyrobit tolik energie, která by postačila pro všechny domácnosti Brna.

Jaderná elektrárna Dukovany v loňském roce spotřebovala 54 481 m3 pitné vody, a oproti 56 685 m3 v roce 2018 tak dosáhla 3,9% úspory této nejcennější tekutiny. Ke snížení spotřeby došlo také u surové vody používané pro chlazení. Loňských 55,6 milionu m3 je o 3,1 % méně než 57,4 milionu kubíků v roce 2018.

„V případě Dukovan to není poslední opatření. Už letos počítáme s dalšími investicemi do vodního hospodářství s cílem dál snižovat spotřebu především surové vody. Je to pro nás jeden z důležitých cílů,“ říká k vývoji Bohdan Zronek, člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ, a. s

Zdrojem surové vody je pro Jadernou elektrárnu Dukovany nedaleké Vodní dílo Dalešice, které dnes pomáhá vyrovnávat rychlé změny výroby a spotřeby a pokrývat energetické špičky v diagramu denní spotřeby.

V roce 2019 čtyři turbíny Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice o celkovém instalovaném výkonu téměř jednoho dukovanského bloku vyrobily 493 759 MWh elektrické energie, což je třetí nejvyšší výroba za 41 let jejich provozu, která by pokryla roční spotřebu všech domácnosti Brna.

Zásoba vody VD Dalešice je 144 miliónů kubíků vody, a několikanásobně tak převyšuje roční potřebu vody pro provoz jaderné elektrárny. Dostatek vody VD Dalešice energetici zaznamenali i v roce 2019, kdy přepočtená hladina vody byla ve srovnání s roky 2018 a 2017 vyšší v průběhu celého roku. Tradičně zde energetici u příležitosti Světového dne vody, který je stanoven na 22. březen pořádají mimořádné exkurze pro veřejnost, které se letos odkládají do ukončení platnosti mimořádných preventivních opatření.

Celkově spotřebovaly v roce 2019 výrobní provozy jaderných, uhelných a vodních elektráren Skupiny ČEZ v České republice 521 tisíc m3pitné vody. Předloni se na elektrárnách vypilo 598 tisíc m3, jde tedy o téměř 12,8% pokles. Klasické a vodní elektrárny spotřebovaly o 15,1 % pitné vody méně, v jaderných elektrárnách činila úspora v meziročním srovnání 7,1 %.

Ve srovnání s celkovou spotřebou pitné vody v roce 2001 ve výši 1,45 milionu m3 jde dokonce o 64,2% úsporu životodárné tekutiny. Nepřetržité snižování spotřeby umožňuje jak průběžná modernizace provozů, tak i soubor přijímaných úsporných opatření.

Snížit se podařilo také spotřebu povrchové vody, které provozy ČEZ loni spotřebovaly 466,9 milionu m3. Meziročně jde o 7,3 % pokles. V sektoru klasických a vodních elektráren činila úspora 8,5 %, v jaderných provozech 2,4 %.

Ochrana vod a hospodárnost využívání vodních zdrojů v elektrárnách ČEZ, a. s., se řídí zákony č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a příslušnými navazujícími právními předpisy, platnými povoleními, popř. rozhodnutími vodoprávních úřadů a ustanoveními řídicí dokumentace ČEZ.

Foto: commons.wikimedia.org

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA