2/2023

Dlouhodobý provoz současných bloků a plný start společnosti elektrárna Dukovany II

| autor: ČEZ0

Dlouhodobý provoz současných bloků a plný start společnosti elektrárna Dukovany II

94% vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. Tak zatím vypadá kvalifikační struktura firmy Elektrárna Dukovany II, do které počátkem června přešlo přibližně 70 stávajících zaměstnanců společnosti ČEZ. Všichni patří mezi přední české odborníky. V největší míře mají vzdělání a praxi ve strojních oborech (34 %), v oblasti elektro (10 %) a stavební (8 %). Mezi pracovníky jsou ale i ekonomové, právníci i odborníci přes dopravu či chemii.

„Struktura zaměstnanců a jejich kvalifikace odpovídají úkolům, které řeší. Tedy v první řadě je to příprava výběrového řízení, licenční a povolovací procesy a přípravné práce na lokalitě. . Postupně se bude tato firma rozšiřovat a počet zaměstnanců budeme plynule zvyšovat,“ vysvětluje generální ředitel firmy Elektrárna Dukovany II Petr Závodský.

Do konce první fáze, tedy do poloviny roku 2024 by mělo v nově naplněné společnosti* pracovat až 160 lidí, před samotným zahájením stavby by jejich počet měl vzrůst až na 600 expertů. Je součástí divize jaderná energetika společnosti ČEZ, stát by ji ale v přesně vymezených případech mohl převzít.

„V soukladu s dohodou se státem od června funguje personálně obsazená společnost, která se naplno věnuje přípravě nového jaderného bloku v Dukovanech. Má všechny kompetence a prostředky pro to, aby zvládla přípravu a stavbu nového zdroje,“ doplňuje člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ Bohdan Zronek.

Souběžně s plnou přípravou nového zdroje ČEZ přijal dlouhodobou koncepci provozu stávajících výrobních bloků Dukovan. Ta vychází z vychází z aktuální Technicko-ekonomické studie, je součástí Strategie Skupiny ČEZ a je strukturovaným uceleným pohledem na současné a další využití lokality, včetně následného vyřazování bloků z provozu.

„Průběžně vyhodnocujeme řadu vstupů, od stavu zařízení a platných bezpečnostních požadavků až po predikci spotřeby a cen elektřiny. Z toho nám aktuálně vychází jako optimální varianta provoz současných Dukovan do roku 2045 – 2047. Jde o pravidelně verifikovaný dynamický model, kterému přizpůsobujeme naše další kroky, včetně plánu investic,“ říká Bohdan Zronek.

Investiční plán počítá s rozsáhlou modernizací zařízení a dalším zvyšováním bezpečnosti. Jeho hlavním podkladem jsou výstupy z programu spolehlivosti zařízení, který hodnotí jednotlivé komponenty z pohledu dlouhodobého provozu.

„V období následujících sedmadvaceti let jsme připravení investovat do zajištění bezpečného a spolehlivého provozu stávajících bloků až 55 mld. Kč. Už kolem roku 2028 počítáme s navýšením ročních investic ze stávajících 1,5-2 mld. Kč na 2,5 mld.. Dlouhodobý provoz elektrárny je tak významný nejen z pohledu spolehlivé výroby bezemisní elektrické energie, ale také významně přispívá desítkami miliard korun k posílení české ekonomiky,“ sděluje Roman Havlín**, který je od 1. 6. 2020 ředitelem Jaderné elektrárny Dukovany.

Podle těchto plánů se alespoň částečná modernizace a výměna dotkne většiny zařízení, včetně například systému kontroly a řízení, bezpečnostní systémy, systémy měření a regulace nebo výměna kabeláže hermetických prostor. Výměna se netýká samotných reaktorů, jejichž stav neustále detailně sleduje řada systémů.

Další oblastí, které již nyní ČEZ věnuje svoji pozornost je snižování čerpaného množství surové vody z dalešické přehrady. Aktuálně energetici připravují výměnu spodní části vestaveb chladicích věží. Díky jejich vyšší účinnosti dosáhnou snížení odparu surové vody, který je při plném provozu bloků 1m3/s.

Další úspory přinese úpravu surové vody pomocí stabilizátorů pro omezení vzniku úsad a nečistot v technologii, odstraňování nečistot rozpuštěných ve vodě odsolováním a modernizace stávající technologie výroby demineralizované vody. Energetici tak předpokládají snížení objemu čerpané surové vody až o 10 -24 milionů kubíků vody za rok.

Foto: wikimedia.org

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE