1/2024

Další dvě závazná stanoviska EIA k prioritním dopravním stavbám

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Další dvě závazná stanoviska EIA k prioritním dopravním stavbám

Na těch se dohodla vláda s Evropskou komisí v průběhu roku 2016 [1]. 9 prioritních staveb z dohodnutého seznamu tak nemusí opakovaně projít procesem posuzování vlivů na životní prostředí, přestože jim bylo stanovisko EIA vydáno před mnoha lety, ještě podle předvstupního zákona o EIA z roku 1992. Na cestě k vydání stavebního povolení je ode dneška i modernizace trati Sudoměřice – Votice a jihovýchodní část obchvatu Otrokovic.

K 23. prosinci 2016 tak bylo vydáno čtvrté a páté závazné stanovisko k vlivům prioritních dopravních záměrů na životní prostředí, které mají mimořádný význam pro Českou republiku a jsou na seznamu tzv. prioritních staveb (více zde).

Ministr Brabec tak plní slib svého rezortu, že stanoviska k jednotlivým 9 stavbám budou vydávána ve lhůtě dvou měsíců po obdržení kompletních podkladů od Ředitelství silnic a dálnic ČR, resp. Správy železniční dopravní cesty. Na cestě k vydání stavebního povolení je tak dnes i modernizace železniční trati Sudoměřice – Votice a jihovýchodní část obchvatu Otrokovic.

„Dnešním dnem je vydaných aktuálně 5 stanovisek. Další závazné stanovisko chceme vydat hned v prvním lednovém týdnu. I na zbývajících třech stanoviscích se velmi intenzivně pracuje. Přestože kompletní podklady k nim jsme obdrželi později, uděláme vše pro to, abychom všechna stanoviska vydali nejpozději do poloviny února příštího roku,“ prohlašuje ministr Brabec.

Podmínkou pro vydání aktualizovaného stanoviska na základě dohody s Evropskou komisí, tentokrát závazného (oproti dřívější legislativě), bylo řádné zhodnocení vlivů stavby tak, jak je nyní vyprojektována v dokumentaci pro stavební povolení (DSP) na životní prostředí a veřejné zdraví (vliv hluku a imisí na obyvatelstvo, vliv na povrchové a podzemní vody atd.).

„Účelem modernizace trati v úseku Sudoměřice – Votice je vybudovat novou dvojkolejnou trať, díky čemuž se zvýší výkonnost, životnost trati i pohodlí cestování a také se zvýší bezpečnost železničního provozu. Významným přínosem bude rovněž snížení hlukové zátěže, které jsou vystavováni v současné době obyvatelé v této oblasti,“ komentuje jeden z prioritních dopravních záměrů, které aktuálně získaly závazné stanovisko, ministr Brabec.

Řešený úsek prochází územím od Sudoměřic po Votice, přičemž na své trase míjí zástavbu Mezna, Střezimíře, Červeného Újezdu, Ješetic a Heřmaniček. Záměr začíná návazností na stavbu Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora a končí před železniční stanicí Votice, kde na něj navazuje již realizovaná stavba Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy.

„Cílem stavby jihovýchodního obchvatu Otrokovic je vybudovat dopravní spojení s vedením trasy mimo hustě zastavěné území Otrokovic, dostatečně kapacitního pro převedení tranzitní osobní a zejména nákladní dopravy ze stávajícího průtahu I/55 Otrokovicemi. Díky tomuto obchvatu se významně sníží hluková zátěž obytných domů podél stávajícího průtahu městem,“ komentuje druhý ze záměrů ministr Brabec.

Řešený úsek prochází územím od řeky Moravy po stávající mimoúrovňovou křižovatku Otrokovice, přičemž na své trase míjí zástavbu městské části Kvítkovice. Záměr začíná návazností na silnici I/55 u řeky Moravy a končí napojením na stávající mimoúrovňovou křižovatku Otrokovice, která je součástí severovýchodní části obchvatu Otrokovic.

Obě vydaná závazná stanoviska EIA navíc obsahují 11 závazných podmínek, které přispějí k dalšímu snížení vlivů budoucí železnice a obchvatu na životní prostředí a veřejné zdraví. Stanovena byla opatření v oblasti hlukové zátěže (kontrolní měření hluku během zkušebního provozu), vlivu záměru na vody (důsledný monitoring, laboratorní vyhodnocení vzorků) a živočichy. Všechny podmínky jsou nově závazné, a je tak zaručeno, že dojde bez výjimek k jejich realizaci.

Evropská komise čekala přes 10 let na uvedení české legislativy v oblasti EIA do souladu s evropským právem. To se současné vládě podařilo v loňském roce. Ani Evropská komise a ani české soudy však již neuznávají stanoviska EIA u projektů, které získaly stanoviska EIA podle zákona starého více než 20 let.

Proto je nutné u takových záměrů proces EIA zopakovat, a to zejména s ohledem na posouzení vlivů záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví podle platné evropské směrnice. U 9 prioritních projektů však česká vláda v Evropské komisi dojednala výjimku.

Jde o stavby, které jsou součástí transevropské sítě, bylo jim do března roku 2015 vydáno územní rozhodnutí, disponují souhlasným stanoviskem EIA právě podle zákona z roku 1992 a jsou přímo stanovené nařízením vlády.

Více k historii EIA v ČR zde.

Odkazy na stanoviska:

Text závazného stanoviska k záměru trať Sudoměřice – Votice

Text závazného stanoviska k záměru Jihovýchodní část obchvatu Otrokovic

[1] Více informací zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA