Reklama

23. 2. 2017  |  Zpravodajství  |  Autor: Martina Jandusová

Čerpání evropských dotací na zateplování domů se konečně zjednoduší

Ministerstvo pro místní rozvoj včera oznámilo, že podmínky pro čerpání dotací na energetické úspory bytů projdou administrativní změnou.

Od března letošního roku dojde k zjednodušení administrativy i ke snížení počtu dokumentů. Podle MMR bude možné žádat o dotace na větší množství technologií (např. zdroje tepla, fotovoltaické systémy, jednotky pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny) a novinkou je přijímání dotací bytovými družstvy. Pro jistotou ministerstvo rozšíří bezplatnou poradenskou pomoc pro žadatele o dotace.

Pod palbu kritiky se Ministerstvo pro místní rozvoj dostalo kvůli náročnému administrativnímu procesu, díky kterému bylo čerpání dotací značně ztížené. Podle ministerstva v programech „Energetické úspory v bytových domech I a II“ bylo podáno 661 žádostí o podporu ve výší 1, 138 miliardy korun, z nichž se schválilo 295 projektů v hodnotě 598 milionů Kč. Vzhledem k celkovému objemu možných dotací ve výši 3,5 miliardy korun i MMR připustilo, že očekávalo větší zájem.

V tisku se objevila informace o tom, že Aliance Šance pro budovy žádala po státu, aby se program přesunul pod Ministerstvo životního prostředí. To má dlouhodobé zkušenosti s programem Nová zelená úsporám a tedy i s těmito dotacemi. Na špatné podmínky pro dotace si stěžoval i Cech pro zateplování budov, který poslal Karle Šlechtové, ministryni pro místní rozvoj dopis a také Svaz českomoravských bytových družstev.

Program nabízející dotaci ve výši 30 % až 40% celkové hodnoty projektu MMR ovšem nemělo v plánu převést na jiný rezort. Podle ministerstva nelze míchat národní a evropské dotace, které mají zcela jiný systém hodnocení.

Ministerstvo životního prostředí na naše otázky k celému problému reagovalo obdobně: „Zateplování a další rekonstrukce mimopražských bytových domů je hrazeno z evropských prostředků, z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Prostředky z tohoto programu IROP naopak nemohou být určeny pro pražské bytové domy, neboť Praha pro svůj ekonomický status nepatří mezi regiony, které mohou čerpat prostředky z určitých evropských fondů - patří mezi ně i program IROP. MŽP spolu se Státním fondem životního prostředí ČR tedy vyhlašuje výzvy v programu Nová zelená úsporám pro bytové domy pouze v Praze a pro rodinné domy po celé ČR,“ uvedla Jana Taušová, zástupkyně tiskové mluvčí.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372