1/2024

Celkem 30 dopravních projektů zažádalo o podporu z programu CEF

| autor: Tisková zpráva Ministerstvo dopravy0

Celkem 30 dopravních projektů zažádalo o podporu z programu CEF

Mezi předloženými žádostmi dominují svou hodnotou projekty modernizace železniční infrastruktury připravované Správou železniční dopravní cesty, jako je přestavba železničního uzlu Přerov nebo modernizace trati Praha Vysočany – Lysá nad Labem. Ředitelství silnic a dálnic požádalo například o spolufinancování necelé šestikilometrové stavby dálnice D52 z Perné ke státním hranicím s Rakouskem.

Žadatelé rovněž předložili projekty zaměřené na využití alternativních zdrojů paliv v dopravě, projekty související s vnitrozemskou vodní dopravou, rozvojem systémů řízení pozemní i letecké dopravy, nebo projekty přispívající k větší bezpečnosti a interoperabilitě železniční dopravy.

Dohromady má Česká republika na tyto projekty k dispozici v tzv. národní obálce 1,113 mld. EUR, přičemž 837 milionů eur již bylo alokováno v uplynulých dvou výzvách. Předložené žádosti budou v nejbližších týdnech a měsících hodnoceny ze strany Výkonné agentury pro sítě a inovace (INEA), která byla Evropskou komisí pověřena administrací CEF.

První výsledky hodnocení budou známy pravděpodobně na konci května 2017. Definitivní výše částky, která byla přidělena vybraným projektům, pak bude stanovena ke konci tohoto roku po podpisu grantových dohod.CEF je v oblasti dopravy zaměřen na podporu investic do nové dopravní infrastruktury, případně obnovy a modernizace stávající.

Zaměřuje se převážně na přeshraniční úseky a odstraňování úzkých míst a chybějících úseků hlavní a globální sítě TEN-T. Tento nástroj byl zřízen pro financování v období 2014 – 2020 a pro odvětví dopravy je pro všechny členské státy alokováno 24 miliard eur.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA