1/2024

BASF vyvinula nový proces výroby metanolu šetrného ke klimatu

| autor: BASF0

BASF vyvinula nový proces výroby metanolu šetrného ke klimatu

Výrobní procesy nejdůležitějších základních chemických látek jsou zodpovědné za přibližně 70 % emisí skleníkových plynů v chemickém průmyslu. Experti z BASF intenzivně pracují na nových technologiích, které emise z těchto procesů výrazně snižují.

Společnost tuto práci zastřešuje svým ambiciózním programem Carbon Management. Jedním z prvních viditelných úspěchů v této oblasti je nový proces výroby metanolu bez emisí skleníkových plynů. Projektový tým, který je za něj zodpovědný, nyní žádá o jeho patentování.

Metanol se běžně vyrábí ze syntetického plynu, který se dosud získával ze zemního plynu, a to pomocí páry a autotermální reformace. Za použití speciálních katalyzátorů se syntetický plyn přeměnil na surový metanol, který se dal po vyčištění dále zpracovat.

Nový proces BASF umožňuje vytvořit syntetický plyn částečnou oxidací zemního plynu, která negeneruje žádné emise oxidu uhličitého. Následné kroky, jako je syntéza metanolu a destilace, je možné provést téměř beze změny. Výhody nového procesu potvrdila i studie, kterou provedla BASF společně s Linde Engineering.

Klíčovým momentem bylo vyřešení problematiky slučování a zpracování toků odpadních plynů, které vznikají při syntéze a destilaci metanolu a kterým nelze zabránit ani při optimálním řízení procesu. Tyto proudy odpadních toků se skládají z metanu, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a vodíku.

V procesu Oxyfuel se tyto plyny spálí pomocí čistého kyslíku, což má za následek malý objem spalin s vysokým obsahem oxidu uhličitého. OASE® proces od BASF poté dokáže pročistit kouřové plyny tak, aby bylo možné oxid uhličitý plně využít.

Aby se zajistilo, že uhlík obsažený v COse neztratí a že může být znovu použit pro syntézu metanolu, je nutné oxid uhličitý přivést zpět na začátek procesu, k čemuž je potřeba další vodík. I ten chce BASF vyrábět bez emisí oxidu uhličitého, například pyrolýzou metanu, která je dalším projektem výzkumného programu Carbon Management.

Nová kapitola v historii metanolu

„Jsme optimističtí. Věříme, že náš přístup šetrný ke klimatu lépe přizpůsobí syntézu metanolu požadavkům 21. století,“ řekl projektový manažer Dr. Maximilian Vicari z divize Intermediates společnosti BASF. 

„Téměř 100 let od první průmyslové výroby této důležité chemické látky pomocí vysokotlakého procesu společnosti BASF nyní přebíráme vedení a píšeme novou kapitolu v historii metanolu.“ Vicari odhaduje, že to bude trvat asi 10 let, než se začne nový proces využívat v průmyslovém měřítku.

Metanol je jako základní chemický prvek důležitým výchozím materiálem pro výrobu mnoha produktů v různých hodnotových řetězcích BASF. Odvozené produkty jako formaldehyd, kyselina octová nebo metylaminy jsou z hlediska objemu velmi důležité.

Další důležité deriváty zahrnují metyl-terc-butyleter, metylmetakrylát, propylalkoholy a silikony. Metanol slouží také jako nositel energie a používá se i jako surovina pro chemickou přeměnu na jiná paliva nebo palivové přísady.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA