1/2024

Změny na trhu recyklovaných komodit

| autor: JaroslavVodáček, EY, s.r.o.0

Změny na trhu recyklovaných komodit

Vyspělé trhy, které mají důslednou legislativu na ochranu životního prostředí, nyní mají přebytek druhořadých recyklovaných odpadů, které nemohou udat na trzích pro materiálové využití a musí pro ně najít uplatnění při energetickém využití. Nadbytek materiálu nevhodného pro materiálové využití vyvolává přetlak na trhu odpadů, které jsou vhodné pro energetické využití a tlačí ceny za energetické využití vzhůru.

Již dnes existují nástroje, které by pomohly k dosažení změny, která bude hodnocena pozitivně, a které budou reagovat na aktuální vývoj na trhu

  • Prevence vzniku odpadu – jedná se o dlouhodobý úkol v působení na spotřebitele a hledání environmentálně přívětivějších řešení dnešního bytí. Jedná se
  • Materiálové využívání odpadu, kdy je nutné podpořit vhodnými stimuly, které nebudou deformovat tržní prostředí využívání surovin z odpadů v nových výrobcích. Zde je i možnost pro uplatnění principů rozšířené odpovědnosti výrobců (ERP). Cíle pro materiálové využívání musí respektovat technické a ekonomické možnosti. Ukazuje se, že vhodným nástrojem mohou být například zelené veřejné zakázky.
  • Využívání energetické hodnoty materiálů, které nejsou za udržitelných nákladů materiálově využitelné.
  • Důsledné omezení skládkování odpadů, které jsou za ekonomicky a environmentálně udržitelných nákladů materiálově nebo energeticky využitelné, tzn. skládkovat pouze inertní, nehořlavé a biologicky stabilizované odpady. Skládkování musí být selektivní, nesmí být základní kámen odpadového hospodářství. V kontextu Evropy, a obzvláště ČR to znamená posilovat kapacity pro materiálové a energetické využívání odpadu.

V článku Do Čech se valí desítky tisíc tun paliv z odpadů (TAP). Pro domácí výhřevné frakce mají skládky náruč otevřenou diskutovaný dopad celosvětových změn způsobených omezením dovozu odpadů na významnou část odpadového sektoru v ČR je neoddiskutovatelný. Českým odpadářským společnostem by pomohlo důsledné dodržování principu „znečišťovatel platí“, které v mnoha případech není při skládkování dodržováno, přestože odpad je finálně do skládky uložen.

Druhý, velmi diskutovaný nástroj je ekonomické znevýhodnění skládkování, kdy by zvýšení poplatku za uložení odpadu na skládky nastavilo cenovou hladinu českého trhu na úroveň, která je nutná pro rozvoj technologií pro využívání odpadu.

Třetí možností jsou technická omezení pro ukládání odpadů na skládky a následné důsledné vymáhání, které je velmi klíčové.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP