1/2024

V současné době nikdo neví, kam směřuje české teplárenství

| autor: Hana Tomášková0

V současné době nikdo neví, kam směřuje české teplárenství

Úvodní přednáška Reného Neděly z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR se týkala současného stavu českého teplárenství a nejasných vyhlídek do budoucnosti.

Teplárenství stojí v dnešní době před několika výzvami,“ uvádí René Neděla a zmiňuje nutnost plnit cíle, ke kterým se Česká republika zavázala. Indikativní cíl pro sektor vytápění a chlazení do roku 2030 je založen na zvyšování podílu energie z OZE ve vytápění a chlazení o 1,1 nebo 1,3 procentního bodu ročně (bez nebo s odpadním teplem). Ačkoli se jedná pouze o indikativní cíl, Evropská komise nevyslyšela žádost České republiky a trvá na jeho plnění.

Cíl 13 % OZE do roku 2020 jsme splnili v roce 2015,“ upozorňuje René Neděla, Rozvoj obnovitelných zdrojů stále stoupá, ale daleko více stoupá spotřeba.“

Pan náměstek ministra uzavřel v následné diskuzi cíl zvyšování podílu ve vytápění a chlazení o 1,1 procentního bodu ročně za nesplnitelný.

Problematika emisních povolenek

Emisní povolenky a obchodování s nimi jsou nástroje, které Evropská unie vytvořila, aby mohla splnit svůj závazek snížení emisí skleníkových plynů. Od roku 2017 je však zaznamenán strmý nárůst cen povolenek. Původní cena se pohybovala okolo 5 EUR za tunu oxidu uhličitého (CO2) vypuštěného do atmosféry, dnes je to okolo 25 EUR.

Dopad na sektor je poměrně zásadní,“ uvádí Neděla, „může to znamenat do budoucna velké problémy, mohlo by dokonce dojít k rozpadu systému CZT (centrálního zásobování teplem, pozn. redakce).“

Růst cen povolenek může vést k tomu, že velké teplárny budou muset ukončit provoz, protože nebudou schopny konkurovat cenám malých tepláren, které ke svému provozu povolenky nepotřebují. Dojde tak k rozpadu CZT, což může do budoucna znamenat další velké problémy.

Co mají dělat teplárny středně velkých měst, aby mohly dále fungovat?

V tuto chvíli nevidím reálnou cestu,“ říká René Neděla k problematice nejasné budoucnosti českého teplárenství, „Je třeba nalézt nějakou cestu, která by kompenzovala růst povolenek.“

René Neděla vnímá také, že Evropská komise chce zajistit nutné enviromentální požadavky vedoucí ke snížení produkce CO2.

Nemáme technologii, která by fungovala. Zatím je třeba hledat ekonomickou cestu, jak udržet systémy,“ konstatuje René Neděla. Dále uvádí, že žádal přímo zástupce tepláren, aby přišli s konkrétním návrhem, jak situaci řešit. Nedostal však žádnou zpětnou vazbu. „Zatím není žádný scénář, který by dokázal jednoznačně odpovědět,“ říká Neděla, „Ani my neumíme v tuto chvíli říct, co by teplárny měly dělat.“

Další OZE

Umím si v městských teplárnách představit biomasu, štěpku a další obdobné OZE,“ poukazuje Václav Král z Teplárny České Budějovice na další obnovitelné zdroje.

Využití OZE řeší Národní klimaticko-energetický plán. Dílčí strategie počítají s využitím biomasy, geotermálu, syntetických nebo zelených plynů, odpadního tepla atd. Jaderný zdroj o výkonu vhodném pro teplárny v tuto chvíli neexistuje.

K využití odpadu je třeba říci, že je zde primárně kladen cíl na předcházení tvorby odpadů, pak následuje separace a až poté energetické využití. „Problém je s výhřevností, když se odpad správně vyseparuje, nedá se zbytek v teplárenství využít,“ komentuje problematiku využívání odpadů pro teplárenství René Neděla.

Uhelná komise

Vznikla uhelná komise, kde se diskutuje problematika využití uhlí do r. 2050. Je zde předpoklad, že by mělo docházet k ukončování výroby ze zdrojů, které jsou založeny na uhlí a jsou nejvíce znečišťující a mají malou účinnost.

Transformace teplárenství

Od roku 2021 se předpokládá vznik modernizačního fondu, kde by měly být prostředky i na transformaci sektoru vytápění a chlazení,“ vysvětluje Neděla.

Největším problémem je nestabilita prostředí. Ceny emisních povolenek rostou, přicházejí nová nařízení a jasný pohled na budoucnost není ani na úrovni ministerstva.

Je třeba hledat zatím střednědobou strategii a počkat, až se teplárenství přetransformuje do zeleného modu,“ říká René Neděla, „Scénář v následujících letech pro teplárenství moc optimistický není. Je však třeba zabránit rozpadu CZT a udržet městské teplárny při životě.“

Foto: Pavel Mohrmann

Zdroj: Konference Městské teplárny - modernizace a optimalizace dodávek tepla do městB.I.D. services s.r.o.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA