2/2023

Tříletý dotační plán nabídne obcím 8 miliard korun

| autor: Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí ČR0

Tříletý dotační plán nabídne obcím 8 miliard korun

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR představilo tzv. rámec Národního programu Životní prostředí na příští tři roky

Obce, města a další žadatelé tak získají praktické vodítko, podle kterého si budou moci své projekty rozplánovat na delší časové období.

Plán počítá s vyhlášením celkem 40 dotačních výzev a žadatelé si budou moci sáhnout na finance v objemu přes osm miliard korun, které budou uvolněny z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. 

První nové výzvy se rozeběhnou již během dubna a do konce roku 2018 se počítá s vyhlášením celkem 17 výzev.

„Tento de facto dotační jízdní řád vznikl proto, aby žadatelé, k nimž patří především obce, měli šanci si projekty lépe naplánovat. Vědí, kdy co budeme podporovat a kolik na to půjde peněz. 

Národní program funguje už několik let, ale takovýto dlouhodobější výhled vznikl vůbec poprvé. Stanovili jsme si priority na následující tři roky. 

Jsou to především dostatek kvalitní vody, čistší vzduch a zdravější život v obcích. Při plánování jsme vycházeli nejen ze Státní politiky životního prostředí ČR, ale také z aktuálních potřeb obcí a měst. 

Objeví-li se nutnost zafinancovat i jiné aktivity, než jsou v rámci uvedeny, jsme připraveni ho aktualizovat,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Harmonogram počítá s dotačními výzvami, které se osvědčily v předešlých letech, ale nabídne finanční podporu i na zcela nové typy projektů, např. na snižování světelného znečištění v chráněných krajinných oblastech či rekonstrukci velkokapacitních přivaděčů. 

Plán reaguje i na chybějící zdroje v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP), především v oblasti vodohospodářské infrastruktury.

6,5 miliardy na dostatek kvalitní pitné vody

„Po dotacích na kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) je velká poptávka, která převyšuje nabídku. Finance z evropských zdrojů jsou pro tuto oblast aktuálně vyčerpané, ale jsme připraveni použít národní zdroje. 

Na podporu výstavby kanalizací a ČOV, včetně související výstavby vodovodních sítí, půjde pět miliard korun, z toho v letošním roce dvě miliardy na podporu již podaných - a zdůrazňuji pouze kvalitních projektů z OPŽP - na které se díky převisu žádostí nedostaly evropské peníze. 

V letošním roce chceme rovněž připravit novou strategii financování v oblasti nakládání s odpadními vodami, která bude reflektovat aktuální potřeby v oblasti ochrany vod a bude pro obce zároveň i vodítkem, na které investice a v jakém časovém horizontu bude stát dávat finanční prostředky,“ informuje ministr Brabec.

„Vedle větších realizací budeme podporovat i menší projekty domovních čistíren, tam, kde je to z pohledu místních podmínek vhodné a kde není z technických či ekonomických důvodů možné připojení na klasickou velkou čistírnu. 

Důraz klademe také na budování dalších nových zdrojů pitné vody v obcích zejména tam, kde je akutní problém se zajištěním pitné vody pro obyvatele a kde není reálné napojení na dostatečně kapacitní vodárenské soustavy,“ doplňuje ministra ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Čisté ovzduší a zdravý život v obcích

Druhou důležitou oblastí, do které půjdou v následujících letech nemalé finanční prostředky, je zdravé životní prostředí v lidských sídlech. Tam se řadí projekty na snižování zápachu a emisí těžkých kovů ze stacionárních zdrojů znečištění. 

Počítáme také s podporou vozů na alternativní pohony pro samosprávu a příspěvkové organizace. Důležitou součástí celkové koncepce je podpora programů na zlepšování kvality ovzduší, a to včetně zavádění nízkoemisních zón tam, kde je to efektivní.

Úplnou novinkou bude samostatná výzva na snižování světelného smogu v chráněných krajinných oblastech. Dosud byla tato opatření podporována jen v obcích na území národních parků, nyní se přidávají i další lokality.

„Světelný smog působí negativně jak na životní prostředí, tak na lidské zdraví, a pro nás aktuálně představuje velké téma, kterému se chceme věnovat. 

Obce a města často používají nevhodné, příliš silné, ale přitom málo účinné osvětlení, a zbytečně tak podle odhadů prosvítíme až dvě miliardy korun ročně. 

Spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu proto chystáme cílené dotační programy na výměny nevhodného osvětlení. 

Za peníze z nich budou moci obce nakoupit nové lampy, které budou šetřit energii, životní prostředí i zdraví lidí,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Nové výzvy navážou na ty předešlé, které se již osvědčily a pravidelně o ně bývá veliký zájem. 

Nadále budou k dispozici dotace na likvidaci nelegálních skladů a skládek nebezpečných odpadů, jejichž původce je neznámý, neexistuje nebo v dané věci nic nečiní. 

Opět budeme podporovat obnovu a zakládání zeleně v obcích, ekoinovace nebo environmentální výchovu a vzdělávání.

Rámec Národního programu Životní prostředí, včetně grafického harmonogramu všech plánovaných výzev na příští tři roky, jsou k dispozici na stránkách programu.

Přílohy:

Rámec výzev (PDF, 273 kB)

Harmonogram výzev (XLSX, 24 kB)


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP