1/2023

Studie EucoLight: Drtivá většina zahraničních e-shopů nabízejících zboží českým zákazníkům porušuje zákony na ochranu životního prostředí

| zdroj: EucoLight0

Studie EucoLight: Drtivá většina zahraničních e-shopů nabízejících zboží českým zákazníkům porušuj

Pod pojmem „zahraniční e-shop“ se rozumí firma, která není usazená (nemá přímé zastoupení) v zemi, do které přes internet prodává své výrobky. Často se jedná o firmy ze zemí mimo EU, například z Číny, ale i třeba z USA.

Asociace sdružující výrobce osvětlovací techniky – EucoLight – analyzovala více než 3000 elektrozařízení dostupných prostřednictvím zahraničních e-shopů v 10 zemích EU. Výsledky studie ukázaly mimořádně vysokou úroveň nedodržování zákonných předpisů na ochranu životního prostředí.

Zejména se jedná o požadavky na zapojení se do systému sběru a recyklace elektroodpadu. Řada zahraničních e-shopů tyto předpisy zcela ignoruje, přestože sběr a recyklace jimi prodaných vysloužilých produktů jsou jejich zákonnou povinností. A to zejména proto, že tento elektroodpad má často charakter nebezpečného odpadu.

Porušování pravidel bylo patrné v celé řadě kategorií produktů. Jako obzvláště problematická se ukázala menší elektrozařízení, například LED žárovky, kde se nedostatky v dodržování předpisů týkaly 78–100 % zkoumaných výrobků, nabízených zahraničními e-shopy.

„V případě České republiky se zjistilo, že své zákonné povinnostinedodržuje v podstatě 100 % testovaných zahraničních e-shopů nabízejících ze zahraničí zboží tuzemským zákazníkům prostřednictvím on-line prodejních platforem. To znamená, že elektrozařízení tyto e-shopy prodávají, aniž by se jakýmkoli způsobem zapojily do systému zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení,“ shrnuje Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp, která je členem evropské asociace EucoLight.

Za tyto produkty navíc při prodeji často není uhrazena daň z přidané hodnoty. A jelikož se jedná o výrobky, které jsou doručovány ze zahraničí přímo zákazníkovi, není často ani testována bezpečnost těchto výrobků, obsah nebezpečných látek a podobně.

„Nedodržování předpisů vede k nekalé soutěži a vzniku tzv. sirotčího elektroodpadu, tedy elektroodpadu, za který nebyly řádně uhrazeny příspěvky na jeho ekologickou recyklaci, který tedy nemusí být řádně recyklován. Tím vzniká riziko závažného poškození životního prostředí. Nemluvě o přímém ohrožení zdraví spotřebitelů používáním výrobků, u kterých nebyla ověřena bezpečnost pro spotřebitele,“ dodává Zuzana Adamcová.

Objem zboží dodaného přes zahraniční e-shopy představuje až 15 %

V zemích, jako je Francie, Británie nebo Německo, je už více než 15 % elektrozařízení ze všech prodaných dodáno spotřebitelům přes zahraniční e-shopy, aniž by bylo zajištěno, že výrobci nebo dovozci těchto produktů budou řádně zapojeni do sběru a recyklace těchto produktů.

V České republice se zatím jedná ,pouze‘ o nižší jednotky procent, ale i zde bude toto číslo růst, a to zejména s tím, jak roste jazyková vybavenost českých spotřebitelů, kteří si následně objednávají zboží přes e-shopy usazené v Číně nebo v USA,” shrnuje Zuzana Adamcová.

Předseda EucoLight Hervé Grimaud k alarmujícímu výsledku studie řekl: „Jsme velmi znepokojeni vysokou mírou, s jakou se tyto zahraniční e-shopy vyhýbají svým povinnostem souvisejícím s ochranou životního prostředí, a to zejména ohledně sběru a recyklace elektroodpadu.

S rychlým růstem tržeb e-shopů dramaticky narůstá i nespravedlivá konkurenční výhoda těch zahraničních e-shopů, které se vyhýbají plnění svých zákonných povinností v oblasti ochrany životního prostředí.

Tím získávají nekalou konkurenční výhodu oproti odpovědným firmám, které tyto environmentální předpisy dodržují. Ochrana životního prostředí je v zemích EU na prvním místě a nedodržování platných environmentálních předpisů nesmí být tolerováno.“

Generální tajemník EucoLight Marc Guiraud výsledek studie komentoval: „Je pravděpodobné, že členské státy zvolí různá opatření, aby nedocházelo k obcházení těchto environmentálních předpisů v oblasti elektroodpadu. Důvodem řešení problému na lokální, nikoli celoevropské úrovni je to, že rozsah problému si vynucuje rychlou reakci v čase kratším, než který je potřebný k realizaci celoevropského řešení.

Při výběru strategie řešení problému EucoLight členské státy důrazně vyzývá, aby po zahraničních e-shopech požadovaly plnění závazků z pozice výrobce v případě, že výrobky jsou na území státu importovány jejich prostřednictvím.“ O výsledcích studie diskutovali zástupci evropských zemí na konferenci pořádané asociací EucoLight v Bruselu 6. listopadu.

ilustrační foto/pxhere

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS