1/2024

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2016

| autor: CENIA0

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2016

Tato periodická publikace vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí.

Ročenka podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR – čtenář v ní nalezne konkrétní údaje o základních příčinách změn stavu a vývoje životního prostředí a faktorech ovlivňujících tento stav a vývoj, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a o nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí.

Oproti předchozím vydáním byla v rámci Statistické ročenky životního prostředí ČR 2016 upřesněna, doplněna či nově zařazena data a informace např. v kapitole Lesy a lesní hospodářství (rozloha lesů s pasečným a výběrným způsobem hospodaření), v kapitole Zemědělství (spotřeba statkových a organických hnojiv), v kapitole Těžba surovin (těžba energetických, nerudních a stavebních surovin), v kapitole Energetika (např. konečná spotřeba energie v členění dle zdrojů, konečná spotřeba paliv, elektřiny a tepla v členění podle sektorů), v kapitole Dobrovolné a informační nástroje ochrany životního prostředí (evropský program označování ekologicky šetrných výrobků ochrannou známkou – ekoznačkou EU Flower) či v kapitole Státní fond životního prostředí ČR (přínosy za projekty z oblasti odpadového hospodářství a z oblasti ochrany přírody a krajiny).

Paralelně s touto publikací vychází i Zpráva o životním prostředí České republiky a zprávy o životním prostředí v krajích České republiky, které každoročně předkládá ministr životního prostředí ke schválení či k informaci vládě a dále k projednání Parlamentu ČR. Tyto publikace tvoří celek.

Statistická ročenka obsahuje pouze data, zprávy naopak na základě těchto dat provádí analýzu stavu a vývoje životního prostředí a ukazují, jak dál postupovat zejména v návaznosti na stěžejní dokument, kterým je Státní politika životního prostředí ČR, a na další národní i krajské strategie a koncepce. Všechny zmíněné publikace jsou k dispozici na stránkách CENIA (www.cenia.cz) v sekci Publikace CENIA.

Věříme, že tato publikace významně přispěje ke zvýšení informovanosti veřejnosti o stavu životního prostředí.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag