2/2023

Sensoneo analyzuje efektivitu cyklických svozových tras

| autor: Sensoneo0

Sensoneo analyzuje efektivitu cyklických svozových tras

Analýza efektivity svozu využívá všechna dostupná data související s odpadovými nádobami a provedenými svozovými trasami na to, aby komplexně odkryla skutečnou efektivitu současného nastavení svozu odpadu z pohledu nákladů, času, vytíženosti a kvality služby.

Součástí analýzy je i vyhodnocení kvality současných dat a doporučení na konkrétní strategické opatřenípro zásadní zefektivnění celého procesu, minimalizaci nákladů a optimalizaci využití dostupných zdrojů.

Analýza efektivity svozu odpadu je po monitorovacích senzorech, dynamickém Plánovaní tras, Digitalizaci zprávy odpadové infrastruktury a Čipování další účinný nástroj, kterým Sensoneo umožňuje řídit odpad inteligentněji.

V celém komplexu jednotlivých nástrojů představuje pomyslný první krok, který zákazníkům pomůže zorientovat se v tom, nakolik efektiví je současné nastavení svozu, a současně doporučí návrhy na rychlé zlepšení výlučně s využitím stávající infrastruktury.

"Jde o jistou formu auditu a revizi stávajících svozových tras, frekvencí, využívaných vozidel a odpadových nádob. Detailní a komplexní analýza každého kroku z uplynulých tří měsíců dokáže dát velmi jasný obraz o kvalitě a spoléhnutí na současné data, identifikovat slabá místa i příležitosti pro úspory či zlepšení kvality služby," vysvětluje ředitel společnosti Sensoneo Martin Basila a přibližuje, jaké konkrétní informace mohou zákazníci z analýzy například očekávat:

"V prvním kroku čistíme získaná data na spolehlivé a nespolehlivé - mezi nejčastější nesrovnalosti patří neukončené jízdy a chybějící vykládkové lístky. Následně odkrýváme skutečnou cenu jednotlivých neefektivních svozů a vysvětlujeme důvody, které k tomu vedly; ověřujeme, zda má současná frekvence opodstatnění ve všech lokalitách. Zjistíte, ze kterých tras se vozy pravidelně vracejí poloprázdné, jaká je cena motohodin neefektivních tras a další informace.

Modelovací část analýzy zas nabízí simulaci, jaké dopady by přinesly konkrétní změny. Dokážeme vytipovat nové cyklické svozové trasy, která zohlední Vaše specifické požadavky, jako např. stihnout vývoz v určitém časovém intervalu, dosáhnout stavu, aby se vozidla vraceli do depa naplněné na 100% nebo nasimulovat situaci, kdy by se sváželi pouze nádoby zaplněné and 60%.”

Svozové společnosti v případě zájmu o Analýzu sdílejí minimálně 90 denní zpětné informace ohledně odpadových nádob (objem, komodita, adresa, typ nádoby, datum posledního výsypu a frekvence výsypu) a detailní evidenci provedených svozových tras: svozové vozy, přidělené nádoby, délka trasy v km a v motohodinách, množství svezeného odpadu.

Analýzu v uplynulých týdnech absolvovali první svozové společnosti. Výsledky například prokázaly 42% prostor na efektivnější fungování, přímé souvislosti mezi konkrétními typy nádob a extrémní nákladovostí nebo vytyčení zón, ve kterých zaplněnost kontejnerů pravidelně nepřesahuje 40 procent. Zákazníci také ocenili identifikování konkrétních svozových tras, které dlouhodobě vykazují neefektivitu, a návrh nových cyklických tras, které dokáží lépe využít stávající infrastrukturu a obsloužit spravovanou lokalitu i s menším počtem svozových vozidel.

"Jasně se nám ukazuje, že právě tento typ informací, který je obsažen v analýze, je to, co svozové společnosti potřebují, aby se na své řízení věděli podívat z nadhledu. Analýza je esenciální při spolupráci se zákazníkem - každá další produktová nástavba se připravuje snáz, protože zákazník rozumí, že vycházíme z jeho vlastních dat," doplnil Martin Basila.

Sensoneo je poskytovatel komplexních řešení pro management odpadů, které umožňují městům a společnostem spravovat odpad efektivně, optimalizovat náklady, zvyšovat ohleduplnost k životnímu protředí a zlepšovat kvalitu života.

Prostřednictvím své unikátní inteligentní technologie revolučně mění způsob manažování odpadu. Řešení kombinuje vlastní ultrazvukové smart senzory, které monitorují odpad, se sofistikovaným softwarem, což městům a společnostem umožňuje komplexně digitalizovat správu odpadu, jasně informovat odpadní toky, dělat strategická rozhodnutí na základě reálných dat a optimalizovat svozové logistiku.

Sensoneo od svého uvedení na trh v roce 2014 dokázalo zaujmout města a společnosti po celém světě. Aktuálně se využívá v 40 zemích. Na Slovensku a v České republice je nasazeno v bezmála třicítce měst a obcí. Pro více informací o tom, jak vám může Sensoneo pomoci řídit odpad efektivněji, navštivte https://sensoneo.com/sk/ nebo https://www.jaknachytreodpady.cz/.

Foto: Sensoneo

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP