2/2023

Průmysl se chce aktivně zapojit do zvládání sucha

| autor: SP ČR0

Průmysl se chce aktivně zapojit do zvládání sucha

Experti na klima a hydrologové varují, že Česko čelí nejvážnějšímu suchému období za poslední desítky let. Deficit srážek se postupně prohlubuje od roku 2015. Aktuální nedostatek vody v krajině významně zvyšuje pravděpodobnost vzniku extrémního sucha a nedostatku vody ve vrcholném letním období, varuje Český hydrometeorologický ústav.

Zástupci firem, krajů, obcí a vlády proto v úterý 12. května na jednání Národní koalice pro boj se suchem diskutovali o konkrétních krizových scénářích a o připravenosti krajů, měst a obcí na zásobování pitnou vodou.

Předvídatelné zásobování vodou je extrémně důležité také pro fungování průmyslových firem. Proto se zasedání Národní koalice pro boj se suchem účastní také zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

„Průmyslové podniky vnímají současnou klimatickou situaci a chápou, že v nejbližších letech se asi nevyhneme obdobím s nedostatkem vody ve vodních tocích, což logicky vyvolá potřebu regulace odběrů vody i v průmyslu. Žádáme, abychom byli do přípravy plánů pro zvládání sucha zapojeni. Abychom pak nebyli překvapeni nečekanými rozhodnutími, které mohou průmysl poškodit,“ vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Příkladem opatření, která se v minulosti objevovala, a průmysl by kvůli nim utrpěl škody, je navyšování minimálních průtoků vody v řekách. Paradoxně by to vedlo k rychlejšímu odtoku vody z Česka. Přitom samo ministerstvo životního prostředí jako prioritu pro boj se suchem uvádí co nejrozsáhlejší zadržování vody v krajině. 

„Proto očekáváme ze strany odpovědných rezortů koncepční přístup, jehož uplatňováním se napřed nasytí česká krajina vodou na takou míru, abychom si mohli následně dovolit luxus zvýšených průtoků ve vodních tocích,“ doplňuje Bohuslav Čížek.

Vláda také musí přijít s novým způsobem financování podniků povodí, na které se valí řada požadavků a nákladů spojená s opatřeními proti suchu. Až dosud byly jedním z hlavních zdrojů příjmů podniků povodí poplatky od firem za odběr povrchové a podzemní vody. Jenže firmy samy díky moderním technologiím svou spotřebu snižují. Tím vysychá i zdroj příjmů pro boj se suchem.

„Řešením není neustálé zvyšování ceny vod pro odběratele. V takovém případě budou mnohé firmy uvažovat o přesunu výroby mimo Českou republiku. Tlak na cenu surové vody by se tím navíc dál zvýšil,“ upozorňuje Bohuslav Čížek. Stát přitom už má řadu analýz, jak tento problém řešit.

Průmyslové firmy investují do snižování spotřeby vody i do zachycování a využívání srážkové vody. Přesto je třeba, aby stát cíleně finančně podporoval projekty, které umožní efektivní využití srážkové vody, jako je výstavba nebo rekonstrukce retenčních nádrží na sběr srážkové vody a souvisejících zařízení, nebo projekty, které umožní snížení potřeby povrchových vod.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP