1/2024

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XIII.: Nový Hrádek

| autor: redakce Průmyslové ekologie0

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XIII.: Nový Hrádek

Městys má v současnosti 830 obyvatel a jsou jakousi pospolitou společností, která si je vědoma jedinečnosti své polohy a je hrdá na svůj původ. Odpadové hospodářství se realizuje dodavatelsky prostřednictvím odpadové společnosti, která respektuje zavedený systém, který zde existuje již od nepaměti.

Mechanismus sběru

Odpadové hospodářství v Novém Hrádku je založeno na zodpovědném přístupu občanů. Není zaveden systém místního poplatku, ale každý hradí jen odpad, který sám vyprodukuje – funguje známkový systém. Občané mají možnost zakoupit jednorázovou známku v hodnotě 73 Kč na odvoz jedné popelnice nebo 4 druhy celoročních svozových známek.

Občané platí jen za to, co vyprodukují

Ty jsou rozlišeny barevně, dle četnosti svozu nádob. Červená známka představuje 42 svozů za rok, žlutá známka 26 svozů za rok, bílá známka 21 svozů za rok a modrá 13 svozů. Odhadem 95 % občanů má popelnici o objemu 110 l. Také je možno zakoupit pytel na svoz tříděných komunálních odpadů, to využívají ti, kteří nemají popelnici, převážně uživatelé rekreačních objektů. Pytel má psanou nosnost 20 kg odpadu. Bez vylepené známky svozová firma popelnici nevyveze.

Bioodpad řeší městys smlouvou s nedalekou kompostárnou, kde končí bioodpad nejen od občanů, ale i obecní. Velkoobjemový odpad lze po dohodě odložit do velkoobjemového kontejneru, který je dle potřeby vyvážen. Vždy na jaře a na podzim mohou občané Nového Hrádku přinést nebezpečný odpad a vysloužilé velké elektrospotřebiče. Malé elektrospotřebiče je možné po celý rok bezplatně odkládat do kontejnerů k tomu určených. Odvoz nebezpečného odpadu je pro občany zdarma.

Motivace občanů k třídění tkví v tom, že čím více třídí, tím méně platí za odvoz směsných komunálních odpadů. Jde o to, že pokud občan nemá svou nádobu na směsný komunální odpad plnou, nemá potřebu ji vyvézt. Nesváží se tedy poloprázdné popelnice, šetří se čas a popeláři nemanipulují s popelnicemi, které prostě nejsou plné.

Nejsilnější motivace

Jednu z nejdůležitějších rolí při separaci odpadu hraje místní základní škola. Již desátým rokem zde probíhá soutěž. Děti netřídí jako tradičně všude na školách jen papír, ale také PET lahve, nápojové kartony, drobné elektrospotřebiče a baterie. Třídy s nejlepšími výsledky pak dostávají peněžní i nepeněžní ceny. Tato soutěž se osvědčila a vedení Nového Hrádku si je vědomé, že prostřednictvím dětí působí na jejich rodiče a učí je důsledně třídit odpad.

Nový Hrádek odpadní nádoby.png

Peníze za prodej papíru sebraný za celý rok místní základní školou zůstává škole. Částka přispěje na nákup nových školních potřeb a pomůcek pro děti, které by jinak museli pořizovat rodiče. I to je jeden z velkých motivačních prvků.

Další obchodovatelnou komoditou, která přispívá do obecního rozpočtu pro nakládání s odpady, je prodej kovu. Občané, kteří odevzdají kov do obecního systému, se jej vlastně vzdávají ve prospěch obce, která za něj utrží do rozpočtu nezanedbatelnou částku. I to pak zlepšuje celkové saldo.

Mnohdy bývá skládkařskými a svozovými firmami některým podobným motivačním systémům dáván za vinu vznik množství nekontrolovatelných černých skládek. Systém známek jak jednorázových, tak celoročních v Novém Hrádku nic takového neinicioval. Naopak, trend je opačný. Občané, kteří jsou prostřednictvím svých dětí vzděláváni, si uvědomují, že důsledným tříděním odpadů chrání nejen životní prostředí, ale i svou kapsu.

Rozpočet na OH Nového Hrádku

Výdajová strana rozpočtu na odpadové hospodářství znamená pro obec platby svozové společnosti za směsný komunální odpad, faktury za svoz velkoobjemového a bioodpadu regionální svozové firmě a další již drobné výdaje s odpadovým hospodářstvím obce spojené.

Na straně příjmů jsou pak odměny od společnosti EKO-KOM, které jsou ve výši 120 - 130 tisíc Kč ročně, tržby za prodej známek občanům, příjmy za prodej železa a papíru. Celková bilance rozpočtu je kladná, získané prostředky jsou využity k dalšímu zkvalitnění poskytovaných služeb v oblasti odpadového hospodářství. 

Nový Hrádek kontejnery.png

Zároveň dochází k vytřídění podstatné části znovu využitelných odpadů. Tím se Nový Hrádek dostává do velmi malého počtu úspěšných obcí, které dobře hospodaří s odpady a obyvatelé nejsou zatíženi extrémně vysokými poplatky. Tímto systémem dochází ke snížení finančního zatížení občanů. V průměru jeden obyvatel Nového Hrádku za likvidaci odpadů ročně zaplatí necelých 215 Kč.

V kostce


Celková produkce odpadů (v tunách)

2013

147

2014

113

2015

95

2016

111Produkce směsného komunálního odpadu (v tunách)

2013

91

2014

55

2015

41

2016

57Produkce tříděného odpadu dle komodit (v tunách)

Období

Papír

Sklo bílé

Sklo barevné

Plast směsný

PET

Kov

Nápojové kartony

Bioodpad

2013

18

6

8

7

5

8

3

------

2014

18

5

8

8

5

9

2

------

2015

17

5

6

9

5

8

2

25

2016

15

7

7

9

6

7

1

74Náklady na odpadové hospodářství

2013

289 059 Kč

2014

316 401 Kč

2015

378 310 Kč

2016

362 945 KčPříjmy na odpadové hospodářství

Období

Od občanů

Za prodej druhotných surovin

2005

162 695 Kč

14 906 Kč

2013

158 202 Kč

49 826 Kč

2014

153 164 Kč

59 192 Kč

2015

160 120 Kč

48 624 Kč

2016

178 180 Kč

45 637 KčOdměna od společnosti EKO-KOM

2005

56 726 Kč

2013

115 980 Kč

2014

129 896 Kč

2015

136 973 Kč

2016

146 723 Kč


Poplatek na skládce za uložení tuny směsného komunálního odpadu


V letech 2013 – 2015 byl poplatek za uložení jedné tuny směsného komunálního odpadu 1 352 Kč. V roce 2016 se zvedl na 1 455 Kč.


Ceny ročních známek na svoz odpadu


počet a prodejní cena svozů

42 svozů / 1× týdně zima, 1× za 14 dnů léto     červená                            2 487 Kč26 svozů / 1× za 14 dnů                                       žlutá                               1 584 Kč


21 svozů / 1× za 14 dnů zima, 1 × za měsíc léto      šedá                         1 292 Kč13 svozů / 1× měsíčně                                           modrá                             814 Kč

Jednorázová známka a jednorázový pytel na komunální odpad 73 Kč


Sběr informací o jednotlivých obcích byl financován Ministerstvem životního prostředí ČR.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP