1/2024

Oběhové hospodářství v praxi: Cesta plastového odpadu zpět do výroby

| autor: Pavel Mohrmann0

Oběhové hospodářství v praxi: Cesta plastového odpadu zpět do výroby

Na území Prostějovska se v 90. letech vyskytovalo velké množství černých skládek a vybudování řízené skládky v této lokalitě bylo nutností. Od roku 1996 se tedy skládka vybudovaná dle tehdejších standardů začala zavážet. Dnes, kdy celý odpadový areál provozuje společnost SUEZ Využití zdrojů, je určena především pro průmyslový odpad.

Postupně vznikaly i další technologie, jako je biodegradace, stabilizace, gravitační separace kapalných odpadů a zpracování bioodpadu. V roce 2005 byla skládka vybavena aktivním odplyňovacím systémem s jednotkou na výrobu elektrické energie.

%pst%

"Měli jsem tak zdroj tepla a elektrické energie, který se dal využít“" říká technický ředitel společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. Petr Špičák a pokračuje: "Byl to jen jeden z faktorů, ale když pak v roce 2014 přišlo vedení společnosti s tím, že bychom mohli realizovat technologii na recyklaci plastů, řekli jsme ano, tento areál v Němčicích je ideální."

Areál v Němčicích byl využit takto proto, že byla k dispozici volná plocha, už zmíněná energie jak tepelná tak elektrická, administrativní zázemí a areál je z logistického hlediska vhodně umístěn pro dopravu vstupní suroviny, kterou je plastový odpad. převážně nízkohustotní polyethylen.

"Zainvestovali jsme do technologie, teplovodu a související infrastruktury a po necelých 3 letech stojí provoz na zpracování odpadu z plastových fólií," říká Petr Špičák.

Zpracování a celá výroba využívá mimo jiné energetických zdrojů ze skládky. Veškerá energie, elektrická i tepelná, je využita k provozu technologie recyklace. V tom je tento projekt unikátní. Tepelně je provoz soběstačný, z hlediska spotřeby elektrické energie je soběstačný z jedné čtvrtiny.

Recyklační technologie by asi těžko byla realizována, kdyby nebyl na recyklát odbyt. "Výsledky zkušebních testů výroby jsme přivezli ukázat kolegům z Francie. Ti kvalitu otestovali a ihned zaručili, že pokud budeme schopni dodávat domluvené množství v takové kvalitě, budou naši produkci odebírat k dalšímu zpracování. To byl pro nás jasný signál, že technologicky jdeme správnou cestou a o náš produkt bude zájem."

Technologie je ušitá na míru. Dodavatelskou společností je firma z Turecka. "Vybírali jsme samozřejmě z více dodavatelů. Cena, flexibilita a výsledky technologických testů nás vedly k rozhodnutí pro tuto firmu," upozorňuje Michal Straka.

Technologie je náročná na spotřebu vody. V systému cirkuluje 50 m3 vody/h, spotřeba čisté vody z řadu je však pouze 1 - 2 m3/h, a to díky vybudované čistírně odpadních vod, která je součástí provozu. Při primárním praní dodávané suroviny, tedy plastového odpadu, se voda čistí a následně opakovaně využívá.

Celá recyklační technologie zpracovává především plastový obalový materiál - průmyslový odpad, který je specifický svou homogenitou. To je zásadní pro primární úpravu. Materiál se nejprve rozdrtí, vypere a vysuší. Následně je zbaven vodní páry a nakonec filtrován k zajištění co nejvyšší kvality.

Výsledným produktem jsou plastové peletky. Vedlejším produktem jsou kaly z čištění odpadních vod, ve kterých jsou obsaženy nečistoty z procesu praní, a odpady z filtrace plastové taveniny, pro které vzhledem k jejich parametrům připadá v úvahu energetické využití.

Ve třech pracovních směnách, tedy v nepřetržité výrobě, je linka schopná zpracovat 5000 tun průmyslového odpadu ročně. Z tohoto množství vznikne 4500 tun pelet vhodných pro další výrobu. Pelety z Němčic poslouží k výrobě nových plastových obalů různých barev, které budou opět využity především v průmyslu nebo zemědělství.

Fotogalerie:

DSCN1536.JPG

Generální ředitel SUEZ Využití zdrojů Zdeněk Horsák a předseda představenstva SUEZ Využití zdrojů, a.s. Fabrice Rossignol při slavnostním otevření linky.

DSCN1433.JPG

Veškerý materiál na vstupu je označen informacemi o místě vzniku.

Čistírna odpadních vod s kapacitou 40 m3/hod., která umožňuje opětovné využití vody v procesu praní plastů

DSCN1445.JPG

Část technologického procesu praní (rozplavení pevné části plastů od kontaminantů)

DSCN1446.JPG

Zásobní silo vypraného a vysušeného materiálu

DSCN1451.JPG

Srdce recyklační linky – extruder s aglomerátorem

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP