1/2024

Nový záměr: Likvidace nebezpečných odpadů v Mariánských Horách

| autor: Martina Jandusová0

Nový záměr: Likvidace nebezpečných odpadů v Mariánských Horách

SUEZ Využití zdrojů a.s. podal oznámení o svém záměru vybudovat zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů spalováním, fyzikálně-chemickou úpravou nebo skládkováním. MŽP v současné chvíli rozeslalo oznámení o záměru „CENNZO Ostrava" všem zúčastněným subjektům.

Kapacita chystaného zařízení je navržena na 20 tis. tun/rok. Předpokládá se, že s výstavbou se začne v roce 2020 a zařízení se uvede do provozu o rok později.

CENNZO Ostrava by mělo být umístěno do areálu odpadového hospodářství, jenž vlastní společnost SUEZ Využití zdrojů a.s., a který se nachází v Ostravě. Prostor pro umístění záměru navazuje na stávající provozovanou technologii na termické odstraňování a využívání průmyslových odpadů.

Oznamovatel v předloženém dokumentu uvedl, že: „Záměr na rozšíření provozu o novou kapacitu termického zpracování (stávající provoz kapacitně a technologicky nedostačující s ohledem na produkci odpadu v regionu) vyplývá z rostoucí poptávky komerčních i veřejných subjektů regionu po zajištění spolehlivého odstranění odpadu termickou destrukcí a z rostoucí produkce odpadů, pro které je odstranění spálením optimálním nebo jediným možným řešením.“

V Moravskoslezském kraji podle něj přitom není k dispozici žádné jiné zařízení , který by odstraňovalo odpady termickým způsobem. Tepelná energie získávaná z provozu technologie bude dále využívána k výrobě elektrické energie pro areál a rovněž k výrobě tepla, které se bude dodávat do průmyslových areálů v okolí.

Další informace naleznete na portálu Cenie.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag