1/2024

Našli jste na svém pozemku starou černou skládku pneumatik? Máte problém!

| autor: Petr Jarolímek0

Našli jste na svém pozemku starou černou skládku pneumatik? Máte problém!

S uvedeným dotazem jsme se obrátili na Ministerstvo životního prostředí ČR a na kolektivní systém pro zpětný odběr pneumatik ELTMA, jejichž odpovědi přinášíme.

MŽP ČR:

Pokud občan či nějaká firma najde na svém pozemku větší počet, např. řádově stovky pneumatik, zcela bezpochyby se již jedná o významnou černou skládku. Ze strany vlastníka pozemku by tedy mělo být postupováno jako v každém jiném případě zjištění nelegální skládky, tzn., měla by být kontaktována ČIŽP nebo Policie ČR.

S pomocí těchto institucí by mělo dojít k pokusu identifikace osoby, která na pozemek pneumatiky navezla, ta by měla pak fyzicky, případně finančně, zajistit jejich odvoz. Zjištění původce odpadu však bývá v těchto případech většinou problematické.

Odpadní pneumatiky z černých skládek nicméně nelze odevzdávat v režimu zpětného odběru, natož v takto enormním množství. Tyto pneumatiky totiž jsou již formálně odpadem, přičemž režim zpětného odběru je primárně určen uživatelům pneumatik, a má sloužit pro pneumatiky, které se odpadem ještě nestaly.

S pneumatikami z černých skládek by tedy mělo být nakládáno v odpadovém režimu, tzn., měly by být předány oprávněné osobě – do zařízení, které má příslušné povolení dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Pneumatiky z černých skládek bývají navíc často znečištěny – zeminou nebo organickými materiály, a nakládání s nimi je proto pochopitelně finančně náročnější než u pneumatik neznečištěných. Není zde tedy ani na místě, aby náklady za nelegální jednání určitého původce odpadů musel nést výrobce pneumatik v rámci principu rozšířené odpovědnosti výrobce.

ELTMA:

Eltma je provozovatelem kolektivního systému pro zpětný odběr pneumatik a svojí činnost vykonává v rámci uděleného oprávnění pro provozování kolektivního systému dle § 38c zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění.

Jádro činností Eltmy spočívá tudíž v zabezpečení zpětného odběru pneumatik od jejich konečných uživatelů prostřednictvím míst zpětného odběru a garance jejich následného řádného zpracování pomocí smluvních partnerů. Pneumatiky, jež jsou takto zpětně odebírány, nejsou odpadem a na nakládání s nimi se nevztahují požadavky dle zákona o odpadech.

V uvedeném případě se jedná o nelegálně uložené odpadní pneumatiky, jejichž odvoz a následné zpracování či odstranění je potřebné zabezpečit. Eltma samotná nedisponuje oprávněním k nakládání s odpadem, na základě kterého by mohla předmětné odpadní pneumatiky odvážet a následně zpracovat, respektive odstranit v souladu se zákonem o odpadech.

Stejně tak nejsou místa zpětného odběru, zpravidla provozovny pneuservisu nebo prodejny, vybaveny tímto oprávněním a nejsou místem pro ukládání odpadu. Doporučujeme kontaktovat některou z odpadových společností působících v České republice, které mají oprávnění tuto situaci řešit a takové služby v rámci svého portfolia nabízí.

Závěr

Z výše uvedených odpovědí tedy vyplývá, že pokud se nenajde osoba, která se třeba před několika desítkami let zbavila většího množství pneumatik, dle tehdejších tradic „načerno”, nese za likvidaci odpovědnost vlastník pozemku. A pokud se jedná o větší množství, nebude to finančně jednoduchá záležitost.

Není se čemu divit, když z médií občas slyšíme, že nějakou nešťastnou náhodou vzplanula černá skládka tu či tam, nebo že se objevila nová černá skládka starých, kdesi vyhrabaných pneumatik.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA