1/2024

MŽP: Evropa podpoří pokročilé termické zpracování odpadů

| autor: Pavel Mohrmann0

MŽP: Evropa podpoří pokročilé termické zpracování odpadů

Tohoto pokročilého nakládání s odpady se týká Specifický cíl 3.2. Na celou podporovanou aktivitu 3.2.3 "Výstavba nebo modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury" je alokováno zhruba 1,4 mld. Kč.

Zeptali jsme se na toto téma zástupce vedoucího oddělení koncepcí a technologií a zástupce ředitele odboru odpadů Ministerstva životního prostředí Jana Maršáka:

Je podpora nějak omezena například kapacitou zařízení? Budou se moci z programu financovat všechny projekty, nebo jen ty velké?

Kapacita kritérii omezena není. Hodnotící kritéria se zaměřují především na nákladovost projektů tak, aby se podpořili projekty i ekonomicky smysluplné.

Proč se EK rozhodla podporovat právě tyto koncovky?

Jedná se zřejmě o snahu Komise podporovat z evropských zdrojů, to co EK označuje za "advanced thermal treatment" (pokročilé termické zpracování - pyrolýza, zplyňování, plazmové zplyňování, plazková pyrolýza, hydrotermická karbonizace), spíše než standardní ZEVO. K tomu blíže studie Komise Towards a better exploitation of the technical potential of waste-to-energy (Směrem k lepšímu využívání technického potenciálu výroby energie z odpadů), Evropská unie, 2016.

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104013/wte%20report%20full%2020161212.pdf

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ