1/2023

Loňský rok bude zařazen mezi roky s dobrou kvalitou ovzduší

| zdroj: ČHMÚ0

billy-huynh-v9bnfMCyKbg-unsplash
zdroj: unsplash.com

Na základě předběžné analýzy dat z manuálního měřicího monitoringu benzo[a]pyrenu a benzenu, která doplňuje předběžnou analýzu dat ze stanic s automatizovaným měřicím programem Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), lze konstatovat, že rok 2022 bude zařazen mezi roky s dobrou kvalitou ovzduší. Hodnocené koncentrace látek znečišťujících ovzduší vyjma přízemního ozonu dosáhly v roce 2022 v rámci hodnoceného období 2011–2021 nejnižších až druhých nejnižších hodnot.

V roce 2022 překročily roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu imisní limit, obdobně jako v předchozích dvou letech, na cca 38 % stanic - tj. na 19 z celkového počtu 52 stanic s dostatečným počtem měření pro hodnocení. „Nejvyšší roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu jsou dlouhodobě zaznamenávány na všech typech stanic na většině území Moravskoslezského kraje,“ říká Václav Novák z Oddělení informačního systému kvality ovzduší ČHMÚ.

„Vysoké nadlimitní koncentrace benzo[a]pyrenu se zde vyskytují ve spojitosti s nejvyšším emisním zatížením v rámci ČR (z různých typů zdrojů) a také v souvislosti s vlivem přeshraničního přenosu z Polska. Mimo nejzatíženější oblast na severní Moravě jsou každoročně zaznamenávány vyšší koncentrace benzo[a]pyrenu na stanici Kladno-Švermov (2,9 ng⋅m−3).“ Nadlimitní hodnoty lze však očekávat i v dalších obcích s vyšším podílem vytápění domácností pevnými palivy, které jsou hlavním zdrojem benzo[a]pyrenu v ovzduší.

Roční imisní limit benzenu (5 µg⋅m−3) nebyl v roce 2022 překročen na žádné z 35 stanic.

Z pohledu kvality ovzduší panovaly začátkem roku 2022 velmi příznivé meteorologické podmínky, které vedly k výraznému poklesu koncentrací benzo[a]pyrenu v lednu a v únoru - tedy v měsících, kdy naopak bývají koncentrace v rámci roku nejvyšší.

„V březnu a listopadu se koncentrace benzo[a]pyrenu zvýšily na úroveň desetiletých průměrů podobně jako v případě částic PM, což poukazuje na zvýšené emise z lokálního vytápění. Nicméně velmi atypické příznivé meteorologické podmínky z počátku roku významně ovlivnily celoroční hodnoty koncentrací benzo[a]pyrenu, a tak přispěly k tomu, že hodnotíme roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu v celorepublikovém měřítku v roce 2022 jako nejnižší za dobu sledování,“ uvádí Václav Novák. Na zlepšení kvality ovzduší společně dlouhodobě působí také realizovaná opatření ke zlepšení kvality ovzduší, zejména obnova kotlů v domácnostech a přechod k alternativním způsobům vytápění domácností.

ovzduší

Obr. 1: Roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu v České republice, 2012–2022

Výsledky z poslední kampaně v malých sídlech ukázaly, že z nárůstu poměrů benzo[a]pyrenu/PM10 bylo v souvislosti s energetickou krizí vidět zhoršení kvality vytápění domácností. Nedocházelo k němu však v takové míře, aby vedlo k výraznému zhoršení kvality ovzduší. Pokračující obnova kotlů v domácnostech a přechod řady domácností k alternativnímu způsobu vytápění tak pravděpodobně zmírnily dopad energetické krize na kvalitu ovzduší. Nicméně výsledky indikují návrat části domácností k levnějšímu způsobu topení.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS