1/2022

Jak odhalit automobil bez filtru? MŽP se inspiruje v zahraničí

| autor: TZ MŽP ČR0

Jak odhalit automobil bez filtru? MŽP se inspiruje v zahraničí

Špatná funkce těchto zařízení či záměrná manipulace s nimi výrazně zvyšují produkci emisí znečisťujících látek a je tak nutné přijímat opatření k odhalování vozidel s nefunkčními či zcela chybějícími zařízeními k omezování emisí.

Ministerstvo životního prostředí zorganizovalo 22. června 2018 workshop na téma „Možnosti odhalování demontáží zařízení na snižování emisí znečisťujících látek (filtrů pevných částic, zařízení k recirkulaci spalin a katalyzátorů selektivní katalytické redukce)“, kde se čeští experti setkali s kolegy z Německa, Francie a Slovenska.

S nimi se shodli, že problém nefunkčních či zcela demontovaných zařízení ke snižování emisí je velmi rozšířený, a proto je nutné přijímat postupy, které nefunkční či demontovaná zařízení odhalí.

„Za značný problém považujeme provádění demontáží zařízení sloužících ke snižování emisí znečisťujících látek, zejména filtrů pevných částic.

Někteří řidiči namísto výměny zaneseného filtru raději volí cestu jeho odstranění či zprůchodnění vytlučením aktivní keramické hmoty sloužící k záchytu pevných částic.

Řidiči tak vědomě provozují vozidlo, které vykazuje výrazně vyšší produkci emisí pevných částic než v době uvedení do provozu a je nutné hledat způsoby, které budou schopny tato vozidla efektivně odhalit.

Z tohoto důvodu jsme využili možnosti uspořádat tento workshop a inspirovat se přístupy Německa a Francie“, uvedl náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž.

„V ČR je kontrola produkce emisí znečisťujících látek u vozidel v provozu prováděna ve stanicích měření emisí.

Při této kontrole se v případě dieselových vozidel provádí měření opacity (kouřivosti motoru) a výpis diagnostiky systémů či komponentů majících vliv na emisní chování vozu.

Na základě této kontroly je vozidlo připuštěno do dalšího provozu. Jsem přesvědčen, že tento workshop nám poskytl užitečné informace, které budeme moci ve spolupráci s Ministerstvem dopravy využít k zefektivnění kontrolních postupů prováděných v rámci pravidelných emisních kontrol a zvýší se tak úspěšnost odhalování zmiňovaných neoprávněných zásahů,“ vysvětlil ředitel odboru ochrany ovzduší Kurt Dědič.

Účastníci workshopu se shodli na tom, že současné legislativní předpisy EU pro měření emisí vozidel v provozu nejsou dostatečné a vyvážené vzhledem k vysokým nárokům na snižování emisí při uvádění vozidel do provozu (homologaci).

Do chvíle, kdy Evropská komise přijde se svým návrhem dlouhodobého a celoevropského řešení, však mají jednotlivé členské státy celou řadu efektivních nástrojů, jak problém manipulací s těmito zařízeními omezit.

Závěry workshopu doporučují krátkodobá a střednědobá opatření, která je možné realizovat pro zlepšení činnosti stanic měření emisí a při silničních kontrolách.

Řidiči, kteří odstranili či vyřadili z provozu na svých vozidel tato zařízení, ať již jde o filtry pevných částic, zařízení k recirkulaci spalin či selektivní katalytické redukce, se v budoucnu musí připravit, že jejich bezohlednost ke zdraví spoluobčanů nezůstane neodhalena.

Setkání se uskutečnilo v rámci iniciativy Evropské komise „Environmental Implementation Review“ (přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí).

V rámci ní byl spuštěn nástroj na podporu výměny zkušeností mezi členskými státy EU umožňující návštěvu expertů z členských států, které v dané oblasti dosahují dobrých výsledků.

Více informací na stránkách Evropské komise

Poznámky:

[1] Environmental Implementation Review (EIR)

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO