Reklama

20. 12. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: europa.eu, překlad: redakce

EU schválila nová pravidla k drastickému snížení znečištění ovzduší

Na základě návrhu Komise, Evropský parlament a Rada podpisem uzákonily směrnici o národních emisních stropech (NEC), která stanovuje přísnější limity pro pět hlavních znečišťujících látek v Evropě. Vstoupí v platnost 31. prosince 2016.

Směrnice začne po plném zavedení od roku 2030 snižovat o téměř 50% negativní zdravotní dopady znečištěného ovzduší, jako jsou onemocnění dýchacích cest a předčasná úmrtí. I když látky znečišťující ovzduší jsou neviditelnými zabijáky, lidé jsou stále více uvědomělí a kvalita dýchaného vzduchu je znepokojuje, proto je dohoda o přísnějších limitech ve směrnici NEC klíčovým úspěchem.

Bude mít také značný přínos pro kvalitu vody, půdu a ekosystémy a pomůže řešit dopady škodlivých částic, které způsobují klimatické změny, jakými je třeba černé uhlí. Směrnice je ústředním prvkem obsáhlejšího programu Komise Čistší vzduch pro Evropu.

Karmenu Vella, komisař pro životní prostředí, rybolov a námořní záležitosti, uvedl: "Nové evropské předpisy o kvalitě ovzduší jsou významným mezníkem v boji proti tomuto neviditelnému vrahovi, kterým je znečištěné ovzduší.

Znečištěné ovzduší zabije každý rok více než 450 000 lidí v Evropě. To je desetkrát víc, než kolik je nehod v silničním provozu. Nyní je na národních vládách, aby začaly s implementací a lidé mohli mít prospěch z čistšího vzduchu. Budeme spolupracovat s členskými státy a podporovat je v této výzvě za zlepšení zdraví občanů EU."

Uvedení nových pravidel do praxe

Role členských států při koordinaci a implementaci směrnice na vnitrostátní úroveň je velmi důležitá. Členské státy musí přenést směrnici do vnitrostátních právních předpisů do 30. června 2018 a do roku 2019 vypracovat Národní program ochrany ovzduší. Národní program stanoví opatření, která zajistí, aby se emise z pěti hlavních látek znečišťujících ovzduší snížily o procentní podíl dohodnutý na rok 2020 a ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372