Reklama

Klasifikace TiO2 je „podezřelý karcinogen (kategorie 2) inhalačně“ ve smyslu nařízení CLP a bude platit od ode dne 1. října 2021. 


Nejlidnatější americké město recykluje pouhou pětinu svého odpadu, zaostává tak za ostatními velkými městy. A snižování produkce odpadu se zpomaluje.


V Evropě loni přibyly větrné elektrárny o výkonu 15 temelínských bloků. Pokrývají 15 % spotřeby elektřiny v Evropě, kdežto v ČR méně než 1 %. Česko se na úroveň využívání větrných elektráren, jaká je dnes v zemích se srovnatelnou větrností a charakterem krajiny, může dostat v roce 2040.


Od roku 2012 uděluje Německá rada pro design mezinárodní ocenění „German Design Award“ pro výrobky a projekty, které jsou průkopnické z hlediska originálního designu. Zároveň uděluje anticeny za plagiáty.


Nová odpadová legislativa bude zcela určitě injektována mnohými pozměňovacími návrhy. Jedno je však jasné. Jedním z nejdůležitějších bodů legislativy je krom skládkovacího poplatku a podivného institutu „třídící slevy“ i konec skládkování.


Po té, co v prosinci dala Vláda zelenou nové odpadové legislativě, se ve Sněmovně roztrhl pytel s akcemi, na kterých se hovoří o odpadovém hospodářství. Jednou z nich byl i seminář s názvem „Ekonomické aspekty oběhového hospodářství“, na kterém vystoupil Michal Stieber, jednatel společnosti Veolia Využití odpadů ČR, a pohovořil o realitě českého nakládání s odpady.


Cílem soutěže je osvěta podnikatelských subjektů i občanské veřejnosti v oblasti oběhového hospodářství za účelem podpory přechodu České republiky k cirkulární ekonomice/oběhovému hospodářství. Národní soutěž realizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou CzechInvest.


Na letošní berlínské konferenci o nakládání s odpady se vyjádřil Alexandr Janz ze Spolkového ministerstva životního prostředí k problematice chemických recyklací odpadních plastů. Potvrdil již dříve publikované skutečnosti, že v současné době neexistuje žádná legislativní definice chemické recyklace odpadních plastů.


V článku Obavy starostů kvůli zálohování PET lahví sílí jsme zveřejnili souhrn informací z otevřeného dopisu, který 49 členských obcí Dobrovolného svazku obcí a společnosti TS Malá Haná zaslalo ministru životního prostředí Richardovi Brabcovi.


USA rozšiřuje od 8. února cla na vybrané výrobky z oceli a hliníku.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372