Reklama

AKTUALITY

Nejeden stavebník se bude muset od příštího roku zamyslet nad energetickou náročností svého budoucího domu.


Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v lednu tohoto roku již 3. výzvu pro kraje na získání prostředků v dalším kole kotlíkových dotací. Pro všechny žadatele přišel právě teď čas na zaslání žádosti a výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících 3.,...

Představit alternativní druhy dopravy, která je šetrnější k životnímu prostředí, zábavnou formou. To byl cíl 4. ročníku Dne čisté mobility, který na Opavsku v sobotu 14. září uspořádal Moravskoslezský kraj spolu s Místní akční skupinou Opavsko. Akce se zúčastnil i náměstek...

Ministerstvo životního prostředí vydalo metodiku, která je určena jako podklad k některým problematickým otázkám při implementaci závěrů o BAT pro zpracování odpadu.


Zcela nová metodika pro navrhování a budování mokřadů v návaznosti na systémy zemědělského odvodnění je společným cílem expertů Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP), České zemědělské univerzity v Praze a dřetovické firmy DEKONTA. Unikátní projekt podpořila Technologická agentura ČR...

Hlavní město Praha zahájí 21. října 2019 v pořadí již třetí, ale současně poslední, výzvu k příjmu žádostí o tzv. kotlíkové dotace pro své obyvatele. Zahájení „Kotlíkových dotací Praha III“ dnes schválila Rada hl. m. Prahy.


Retence vody v krajině i zpomalení odtoku povrchové vody z krajiny – to jsou hlavní efekty vodní nádrže Drahotuše, jejíž obnovu v srpnu dokončilo Povodí Moravy, s. p. Kromě retence a zpomalení odtoku oprava prodloužila životnost celého vodního díla. Nádrž je dnes díky...

Záměr Dopravní společnosti Ústeckého kraje nakoupit 30 autobusů na stlačený zemní plyn (CNG) za využití dotaze z Integrovaného operačního programu posvětili na svém posledním jednání krajští zastupitelé. Žádost o dotaci by měla společnost podat začátkem října.


Čistírna odpadních vod v Luhačovicích prošla zásadní rekonstrukcí a modernizací, která výrazně zvýší její efektivitu. Úplně nový bude řídicí systém čistírny. Společný projekt společností Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (dále jen VaK Zlín) a Moravská vodárenská, a. s. (dále jen MOVO) v hodnotě...

V roce 2018 proběhly zásadní změny v technických normách v oblasti skládkování odpadů. Ministerstvo životního prostředí vydalo příslušný metodický materiál.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372