Reklama

Ekonomické aspekty hrají pro ZEVO,“ říká David Rameš, starosta Cítova, jedné z obcí dotčených plánovanou výstavbou Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO).


Světová zdravotnická organizace (WHO) požaduje další posouzení vlivu mikroplastů na životní prostředí a jejich potenciální dopady na lidské zdraví v návaznosti na zveřejnění analýzy současného výzkumu přítomnosti mikroplastů v pitné vodě.


Navzdory skutečnosti, že se stále větší množství odpadu znovu využívá, stále hrají skládky hlavní roli. A pokud nepůjde skládkovat „nahlas“, musí to jít „potichu“.


Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí jsou mezi hlavními aktéry v oboru evropského oběhového hospodářství během veletrhu v Rimini. Akce se koná od 5. do 8. listopadu. 


Jestliže jsme dne 19.8.2019 psali na webu Průmyslové ekologie o přísných legislativních podmínkách pro recyklované plasty v aplikacích pro styk s potravinami, které omezují část...

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejnilo studii vypracovanou v rámci Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO), mapující podíly zdrojů znečištění ovzduší v Česku. Vůbec poprvé byly ve studii zohledněny také zdroje ze zahraničí. 


Svaz chemického průmyslu ČR informoval v aktuálním čísle svého bulletinu o návrhu harmonizované klasifikace oxidu titaničitého, neboli titanové běloby. Změny příloh nařízení CLP budou na základě nového...

Sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské infrastruktury (SOVVI) je dobrovolné sdružení převážně měst a obcí, které vlastní vodohospodářskou infrastrukturu. Tato infrastruktura je provozována převážně vlastnickým modelem provozování.


Jak splnit nové cíle a požadavky nastavené obalovou a odpadovou směrnicí známé jako balíček cirkulární ekonomiky (CEP) a směrnicí o omezení jednorázových plastů (SUP). Lze nařízení evropských směrnic splnit pouhou intenzifikací sběru odpadních obalů?


Plastový odpad je problémem, který může chemický průmysl pomoci vyřešit.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372