Reklama

Jestliže jsme dne 19.8.2019 psali na webu Průmyslové ekologie o přísných legislativních podmínkách pro recyklované plasty v aplikacích pro styk s potravinami, které omezují část...

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejnilo studii vypracovanou v rámci Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO), mapující podíly zdrojů znečištění ovzduší v Česku. Vůbec poprvé byly ve studii zohledněny také zdroje ze zahraničí. 


Svaz chemického průmyslu ČR informoval v aktuálním čísle svého bulletinu o návrhu harmonizované klasifikace oxidu titaničitého, neboli titanové běloby. Změny příloh nařízení CLP budou na základě nového...

Sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské infrastruktury (SOVVI) je dobrovolné sdružení převážně měst a obcí, které vlastní vodohospodářskou infrastrukturu. Tato infrastruktura je provozována převážně vlastnickým modelem provozování.


Jak splnit nové cíle a požadavky nastavené obalovou a odpadovou směrnicí známé jako balíček cirkulární ekonomiky (CEP) a směrnicí o omezení jednorázových plastů (SUP). Lze nařízení evropských směrnic splnit pouhou intenzifikací sběru odpadních obalů?


Plastový odpad je problémem, který může chemický průmysl pomoci vyřešit.


Jinak se nedá nazvat neustálá masáž obcí ze strany odpůrců pokusu o jiné a především lepší nakládání s komunálními odpady vyprodukovanými na Olomoucku.


Američtí čtenáři zpochybnili přínos štěrku z použitých plastových odpadů, o němž jsme v našem deníku před nedávnem informovali. Vyhlašovatelé soutěže i vynálezce argumentují výhodami štěrku.


V Luhačovicích se i letos koná mezinárodní kongres a výstava Odpady - Luhačovice. Prvním tématem, které přichází na přetřes, je odpadové hospodářství a sním i související oběhové hospodářství.


Ve dnech 5. – 6. listopadu 2019 pořádá SOVAK ČR významnou oborovou konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2019 v Parkhotelu Plzeň Congress Center.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372