Reklama

6. 8. 2019  |  Publicistika  |  Autor: František Vörös, konzultant Sdružení EPS ČR

Oběhová ekonomika pro elektroodpad

Z globálních celosvětových výzev k řešení si Evropa vybrala jako prioritní problém plastových odpadů v mořích, i když se na množství tohoto odpadu podílí méně než jedním procentem. Za větší výzvu je nutno považovat odpady z elektroniky a elektroprůmyslu, i když tento problém má EU legislativně podchycen Směrnicí 2012/19/EU.

Jako zajímavost uvádíme, že EK upozornila v letošním červenci ČR na nedostatky v implementaci této Směrnice do české legislativy s tím, že neimplementovala správně třídění odpadového toku nebezpečných látek a povinnost umožnit pracovníkům z centra opětovného použití přístup ke sběrným místům odpadů z elekroniky a elektrických zařízení.

%pst%

Globální spotřeba chytrých telefonů a dalších elektronických zařízení prudce roste a přináší výhody mnoha lidem v oblastech, jako jsou vzdělávání, zdraví, obchod, finance. Na druhé straně tato poptávka a spotřeba vytváří nejrychleji rostoucí množství odpadu na světě, kterou OSN nazvalo „tsunami elektronického odpadu“. E-odpad představuje vážnou hrozbu pro životní prostředí a lidské zdraví na celém světě.

V roce 2018 vyzvala OSN následujících sedm organizací k řešení rostoucích problémů s e-odpadem:

  • Mezinárodní organizace práce (ILO); 

  • Mezinárodní telekomunikační unie (ITU); 

  • Program OSN pro životní prostředí (OSN pro životní prostředí); 

  • Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO); 

  • Institut OSN pro vzdělávání a výzkum (UNITAR); 

  • Univerzita Spojených národů (UNU) a 

  • Sekretariát Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské úmluvy (BRS). 

Z jejich zprávy „A New Circular Vision for Electronics – Time for Global Reboot“ z ledna 2019 pro Světové ekonomické fóru v Davosu uvádím obrázek s podíly e-odpadů dle aplikací za rok 2016 a typické složení materiálů v mobilním telefonu – 56 % plastů /ABS, PC, silikony, epoxidy aj/, 28 % kovů a 16 % keramika.

složení materiálů v mobilu.png

  • Svět vyprodukoval v roce 2018 přibližně 50 milionů tun elektronického a elektrického odpadu ročně, což představuje hodnotu 62,5 miliard USD. Odhad do roku 2050 je 120 milionů tun e-odpadu-viz obrázek ze zdroje ITU.

e-waste production.png

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372