Reklama

29. 7. 2019  |  Aktuality  |  Autor: CEBRE

Evropská komise upozornila ČR na nedostatky v implementaci směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Komise zaslala formální výzvu dopisem ČR týkající se nedostatků v uplatňování směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE).

Komise se domnívá, že ČR chybně transponovala část legislativy, která stanovuje povinnost třídit nebezpečné látky, a další část, která stanovuje povinnost umožnit přístup pracovníkům z center pro opětovné použití materiálů ke sběrným bodům. ČR má dva měsíce na odpověď, v opačném případě jí Komise zašle odůvodněné stanovisko. 

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372