Reklama

29. 7. 2019  |  Aktuality  |  Autor: MPO ČR

MPO: Výzva 15/2019 - Regionální energetické plánování a technická pomoc při přípravě a realizaci energeticky úsporných projektů

Žádosti se podávají elektronicky od 15. 7. do 16. 8. 2019. Výstupem pilotního projektu je ověření přístupu k energetickému plánování a k jeho praktické implementaci v menších územních celcích.

Implementace by měla zahrnovat identifikaci typických projektů a standardizaci jejich přípravy a realizace a nastavení regionální technické pomoci, která by měla na základě standardizace následně napomáhat při realizaci individuálních projektů. 

Do energetického plánování by měly být zahrnuty obce a města do 25 tisíc obyvatel, malé a střední podniky v daném území (včetně zemědělských) a domácnosti žijící v rodinných domech a v bytových domech. 

Cílem projektu je:

  • poskytnutí koncepčních podkladů pro tvorbu energeticky úsporných strategií v menších územních celcích;
  • identifikace potenciálu energeticky úsporných projektů v těchto územních celcích v podobě zásobníku projektů obcí, malých a středních podniků a domácností;
  • konkretizace možností spolupráce při implementaci energetické koncepce v menších územních celcích a technické pomoci realizace konkrétních projektů obcí a měst do 25 tis. obyvatel, malých a středních podniků a domácností (v rodinných i bytových domech).

Veškeré další informace naleznete ve výzvě (níže v sekci přílohy ke stažení) a zejména v plném textu programu EFEKT. Potřebné formuláře jsou k dispozici na stránkách programu EFEKT.

Přílohy ke stažení

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372