Reklama

26. 7. 2019  |  Publicistika  |  Autor: František Vörös, konzultant Sdružení EPS ČR

Nejslabším článkem recyklace odpadních plastů je třídění dle typů

Stále více expertů zdůrazňuje, že zákazy používání plastových výrobků nepodporují oběhovou ekonomiku. Evropa se přitom pasuje do role průkopníků v oblasti recyklací, když dává za příklad právě zákazy a dále systémy sběru odpadních plastů. 

Ve Strategii EU pro plasty v udržitelné ekonomii lze nalézt řadu nedostatků počínaje nejasnými definicemi a způsoby statistického hodnocení přínosů, přes chybějící zákaz skládkování plastů a omezování jejich energetického využití, po neoprávněný prioritní důraz na mechanické recyklace.

Tento způsob využití je náročný na dokonalé vytřídění plastů dle typů a barev. Např. špičkový francouzský manažer firmy Suez pan Jean-Marco Boursier uvedl pro Mladou frontu DNES dne 2. 7. 2019, že i na nejlepší třídící lince na světě vzniká 25 % zbytkového odpadu, který se nedá mechanicky zrecyklovat.

Jedná se o směsné nebo znečištěné plasty, pro jejichž využití je dle mého názoru nejefektivnějším způsobem chemická recyklace, kterou lze použít i v případech odklonění odpadních plastů z proudu, který je dnes využíván v energetice. Pro splnění cílů EU v omezování skládkování by bylo nutno realizovat 100 nových zařízení ZEVO. Výkon mechanických recyklačních zařízení by se musel k dosažení cíle do roku 2025 ve výši 10 mil. tun zvýšit 2,5krát.

V Evropě máme různě dokonalý sběrný systém pro odpadní plasty, po vytřídění dle typů následuje mechanická recyklace na regranulát s požadovanými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. Pro jeho uplatnění pro styk s potravinami, s pitnou vodou anebo pro dětské hračky jsou předepsaná přísná pravidla, která jsou pro řadu recyklátorů obtížně splnitelná.

Nápomocni jsou Nová digitální platforma MORE (více v článku „Spuštěn monitoring plastového recyklátu v Evropě“) a Platforma Cirplus a na recyclingmagazin.de, jejichž cílem je stanovení standardů pro recyklované plasty, a tak i snadnější uplatnění na trhu.

Za světového lídra v oblasti třídění plastových odpadů je považován firma TOMRA, která byla založena v roce 1972, je kotována na burze v Oslu a v současnosti má 13 poboček po celém světě se 4 000 zaměstnanci. Vyrábí též automaty na třídění vratných lahví pro některé supermarkety, ročně vytřídí 40 miliard nápojových obalů.

Společnost přistoupila v červenci spolu s dalšími 11 firmami k Celosvětové alianci proti plastovým odpadům a zvýšila tak počet členů na 39. Má instalováno 100 tisíc strojů ve více než 80 státech.

Optimální třídící centrum pro odpadní plasty z obalů je založeno na automatizovaném systému v několika stupních. Dopravené slisované balíky plastových odpadů jsou rozrušeny, odpad je hrubě rozdrcen a na sítě jsou odstraněny malé částice. Následuje až jeden kilometr dlouhá dopravníková cesta, během které dochází k detekci a odstranění kovových částic železného a neželezného typu.

Materiál dále prochází přes větrný třídič, kde jsou odseparovány lehké 2D frakce od 3D frakcí. Obě frakce jdou dále na infračervené separátory, které třídí dle nastavených infračervených spekter pro jednotlivé typ plastů tyto samostatně, většinou na PE a PP z folií a díle na pevné PP, HDPE, PETa PS.

Jednotlivé typy jsou rozdrceny, promyty a usušeny a mohou být dále tříděny dle barev nebo v případě PET dle aplikací /podnosy, láhve/. Vytříděné typy plastů jsou následně regranulovány nebo přidávány k panenským plastů před jejich zpracováním na finální výrobky.

Ve dnech 4. - 5. 6. 2019 se pod záštitou firmy Tomra konala v Sofii třetí celosvětová konference „Recycling in a Plastic World“. Vedoucí pracovníci firmy se podělili o své znalosti a zkušenosti z oblasti cirkulární ekonomiky plastů. Součástí akce byla i návštěva závodu bulharské firmy Integra Plastics v Elin Pelin, která využívá technologii Tomra Sorting Recycling ve svém závodě nedaleko ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372