Reklama

23. 7. 2019  |  Aktuality  |  Autor: MPO ČR / ECHA

Přezkoumání omezení olova a jeho sloučenin – ECHA vyzývá k předložení důkazů

Evropská komise požádala agenturu ECHA, aby přezkoumala zápis 63 přílohy XVII nařízení REACH, který se týká některých předmětů obsahujících olovo určených široké veřejnosti s ohledem na nové vědecké informace (zveřejněno ECHA 10. 7. 2019).

ECHA žádá zúčastněné strany a společnosti (výrobci, dodavatelé, distributoři, dovozci), obchodní sdružení a vědecké subjekty, aby předložily potřebné informace a pomohly tak při přípravě dokumentace.

Cílem výzvy je shromáždit konkrétní důkazy a informace pro přehodnocení některých výjimek stávajícího omezení olova a jeho sloučenin (záznam 63 v příloze XVII nařízení REACH) a případně tento záznam odpovídajícím způsobem změnit.

Zúčastněné strany mohou své informace předkládat do 19. září 2019 prostřednictvím odpovědí na otázky uvedené v tabulce Výzvy k předkládání připomínek a důkazů na internetových stránkách ECHA. Jedná se o následující otázky:

 • Jakou zkušenost máte s analytickými metodami pro stanovení toho, že míra uvolňování olova z předmětů (povlakovaných nebo nepovlakovaných) nepřesahuje hranici 0,05 µg/cm2 za hodinu?
 • Jak byste popsali dostupnost a vhodnost těchto analytických metod?
 • Jak často a v jakém množství se používá olovo v těchto předmětech:
  • klíče a zámky včetně visacích zámků
  • hudební nástroje
  • náboženské předměty a přenosné zinko-uhlíkové baterie a knoflíkové baterie?
 • Jaká je technické funkce (účel) přítomnosti olova v těchto předmětech?
 • Jaké jsou dostupné alternativní látky nebo technologie olova a jeho sloučenin používané ve výše uvedených předmětech?
 • Jaké by byly socioekonomické důsledky spojené s omezením používání olova v uvedených předmětech?
© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372