Reklama

17. 7. 2019  |  Zpravodajství  |  Autor: Tereza Kazdová, odpady-portal.sk

Spalovny odpadu nepředstavují zdravotní rizika, potvrdila britská studie

Vědci nenalezli žádné spojení mezi vystavením emisím ze spaloven komunálního odpadu a dětskými úmrtími či vrozenými vadami.

Analyzovali částice z komínů

V spalovnách odpadu (tedy jinými slovy v zařízeních na energetické využití odpadu - ZEVO) končí odpad, který se nerecykluje ani nekompostuje, přičemž často obsahuje i papír, plasty, dřevo či kov.

Emise spaloven komunálního odpadu spadají pod regulace Evropské unie, přesto na straně veřejnosti přetrvávají obavy o jejich možném vlivu na zdraví obyvatelstva. Vědecké studie se až dosud neshodly na konkrétním závěru nebo jejich závěry byly nejednoznačné.

Vědci z Imperial College London stojí za doposud nejkomplexnější analýzou dopadů spaloven komunálního odpadu na zdraví veřejnosti. Mezi lety 2003 a 2010 zkoumali dvaadvacet spaloven odpadu napříč Spojeným královstvím.

Nejprve analyzovali koncentraci drobných částic PM10 o průměru deset mikrometrů nebo méně, které ze spaloven odpadu unikají komíny.

Z údajů vytvořili počítačové modely, které ukázaly, jak se tyto částice v Anglii, Skotsku a Walesu šíří v okruhu deseti kilometrů od spaloven odpadu.

Z modelů vyplývá, že částice PM10 z komínů spaloven přispívají jen minimálně k množství stejných částic, které se z jiných zdrojů nacházejí na úrovni půdního horizontu. Je jich přibližně sto až desettisíckrát více než těch, které vypouštějí komíny spaloven komunálního odpadu.

Zkoumali porody a novorozence

Pomocí počítačových modelů tým vědců následně zkoumal potenciální souvislosti mezi částicemi PM10 vypouštěnými ze spaloven a zvýšeným rizikem vrozených vad u novorozenců.

Ve studii, která vyšla v časopise Environment International loni, vědci analyzovali více než milion porodů ve Velké Británii, které se uskutečnily v okolí deseti kilometrů od spaloven komunálního odpadu.

Nenašli žádný důkaz o tom, že by existovala jakákoli spojitost mezi drobnými částicemi ze spaloven odpadu a malou hmotností novorozenců, předčasným porodem, smrtí novorozenců nebo narozením mrtvého plodu.

IMG_1036(1).jpg

Ve své nejnovější studii, která byla též publikovaná v časopise Environment International, se titíž vědci zabývali výskytem vrozených vad u novorozenců v okruhu deseti kilometrů od spalovny odpadů mezi roky 2003 a 2010.

Během tohoto období zaznamenali více než pět tisíc vrozených vad z dvě stě tisíc ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372