Reklama

14. 7. 2019  |  Zpravodajství  |  Autor: Pavel Mohrmann, Komunální ekologie

Za využití TAP se musí platit

Modernizace Teplárny Přerov, kterou provede společnost Veolia, bude spojena s budoucím využíváním odpadu prostřednictvím z něj vyrobeného tuhého alternativního paliva – TAP. 

Jednou z priorit skupiny Veolia je odklon od uhlí směrem k obnovitelným zdrojům energie,“ řekl Michal Stieber, výkonný ředitel Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o. V tomto případě se jedná o biomasu a TAP. Důvodem lokality Přerova je právě nutnost rekonstrukce stávajícího uhelného zdroje,“ pokračoval Michal Stieber.

Výkonný ředitel dále uvedl, že cílem budoucího řešení není zajišťovat svoz, ale nabídnout kapacitu pro dotřídění SKO s výrobou paliva a návazností na energetickou koncovku. To znamená, že je zde předpoklad, že překládací stanice si zajistí města a obce, jejich spolky nebo svozové společnosti samy, kupříkladu na stávajících skládkách.

Cenu/náklad celého řetězce bude vyjadřovat poplatek na bráně třídící linky s výrobou paliva. Ten zohledňuje i podmínky energetického využití části výstupu.

Konkrétní cenu nyní nebudeme uvádět a je předmětem aktuálně zpracovávané studie proveditelnosti. Konečná cena na bráně bude samozřejmě významně ovlivněna jak technickou konfigurací, tak budoucími podmínkami zákona o odpadech a související legislativy,“ uvedl Michal Stieber a dodal: „Cena na bráně energetické koncovky bude určitě negativní, tzn., že se bude platit za využití.

Její konkrétní výše bude otázkou nabídky a poptávky na trhu TAP. Tedy v případě přímých dodávek mimo výstup z třídící linky.“

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372