Reklama

1. 7. 2019  |  Aktuality  |  Autor: MPO ČR / ECHA

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování (quinoclamine; tellurium; tellurium dioxide)

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro tři látky (zveřejněno ECHA 17. 6. 2019).

V současné době probíhá další veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro následující chemické látky:

  • quinoclamine (ISO); 2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone (EC 220-529-2, CAS 2797-51-5). Látka nemá harmonizovanou klasifikaci v příloze VI nařízení CLP. Používá se jako přípravek na ochranu rostlin. Návrh předložilo Švédsko (kombinovaný formát zahrnuje obnovenou hodnotící zprávu podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a návrh harmonizované klasifikace podle nařízení CLP). Další informace naleznete v pokynech Komise o účinných látkách a přípravcích na ochranu rostlin;
  • tellurium (EC 236-813-4, CAS 13494-80-9). Návrh předložilo Nizozemí. Látka nemá harmonizovanou klasifikaci v příloze VI nařízení CLP. Používá se např. ve slitinách kovů, fotovoltaických solárních článcích, v laserových diodách a v lékařské přístrojové technice.
  • tellurium dioxide (EC 231-193-1, CAS 7446-07-3). Nemá harmonizovanou klasifikaci v příloze VI nařízení CLP. Návrh předložilo Nizozemí. Látka se používá při výrobě základních kovů včetně slitin, při výrobě nekovových minerálních výrobků např. plastů, jako barvící činidlo ve sklářském a keramickém průmyslu.

Komentáře k těmto návrhům mohou zainteresované subjekty předkládat do 16. srpna 2019 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce CLH konzultace na stránkách ECHA.

Zároveň žádáme české subjekty, které budou přispívat do veřejné konzultace, aby svá stanoviska zaslaly pro informaci MPO na adresu kozmikova@mpo.cz.

Další informace:

Pokyny Komise o účinných látkách a přípravcích na ochranu rostlin

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372