Reklama

24. 6. 2019  |  Aktuality  |  Autor: SOVAK ČR

Vyšlo číslo 6/2019 časopisu Sovak

Titulní obálka časopisu Sovak č. 6/2019 zachycuje Úpravnu vody Tlumačov, za rekonstrukci tohoto objektu získala společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., (VaK Zlín) ocenění v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2018.

Více se o projektu a také o dalších investicích VaK Zlín lze dozvědět v úvodním článku předsedy představenstva VaK Zlín Ing. Svatopluka Březíka.

V čísle naleznete i zprávu z jednání Valné hromady SOVAK ČR, která proběhla 17. dubna 2019 v Kongresovém a vzdělávacím centru Floret v Průhonicích u Prahy. Příspěvek od JUDr. Josefa Nepovíma se zaměřil na problematiku převodu peněžních prostředků do základního kapitálu vodárenských společností.

Biologická konverze CO2 na biomethan je technologií, která je ve stádiu pokračujícího výzkumu, ale pro svou jednoduchost a využití přebytečné energie má velmi vysoký potenciál. Řešitelé projektu Ing. Dana Pokorná, CSc., Ing. Zdeněk Varga a prof. Ing. Jana Zábranská, CSc., z VŠCHT Praha shrnuli výsledky v článku Biologická transformace CO2 z bioplynu na biomethan.

V rubrice Z regionů zprávy o akcích a projektech se tentokrát představily společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., Středočeské vodárny, a.s., Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Hospodaření se srážkovými vodami je vzhledem ke změnám klimatu vysoce aktuální téma a shrnutí přístupů k odvádění srážkových vod z urbanizovaných území včetně inspirativních zahraničních zkušeností ze Švédska, Dánska, Holandska a Spojeného království připravili doc. Ing. Vladimír Havlík, CSc., Ing. Zdeněk Pliska a Bernadette Noake ze společnosti Sweco Hydroprojekt a. s.

Co vše číslo 6/2019 časopisu Sovak zahrnuje, můžete zjistit z jeho Obsahu.    

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372