Reklama

14. 6. 2019  |  Aktuality  |  Autor: MPO ČR

MPO ČR zpravuje o tepelných čerpadlech v letech 1981–2018

Vyšla souhrnná zpráva s výsledky statistického zjišťování o tepelných čerpadlech za léta 1981–2018.

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) předkládá veřejnosti statistickou zprávu o tepelných čerpadlech.

Předkládaná zpráva je výsledkem zpracování veškerých dostupných statistických zdrojů z dané oblasti. Obsahuje data z vlastních pravidelných šetření MPO, data tarifní statistiky ERÚ, statistiky stavebnictví ČSÚ i data o přiznaných státních podporách. 

Nově byl zpracován historický vývoj instalací tepelných čerpadel od roku 1981. Byla provedena zpětná revize veškerých dostupných statistických dat a upraveny výstupy pro potřeby Evropské komise.

Statistika tepelných čerpadel slouží primárně pro potřeby sestavování Souhrnné energetické bilance ČR (SEB) a stanovení podílu obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě pro potřeby Evropské komise (SHARES). 

Dále je cílem informování odborné veřejnosti a jednotlivých firem působících v oblasti tepelných čerpadel o vývoji trhu a jeho struktuře. 

V neposlední řadě je pak důležité, aby data vykazovaná za ČR v mezinárodních přehledech (Eurostat, EHPA, IEA, Euobserver aj.) vycházela z jednotné databáze.

Zpráva obsahuje pouze zhodnocení statistických dat, nemůže postihnout veškeré technicko-ekonomické problémy a souvislosti sektoru, jež jdou nad rámec statistického zjišťování.

Přílohy ke stažení

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372