Reklama

13. 6. 2019  |  Zpravodajství  |  Autor: Pavel Mohrmann

Směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí je na světě

Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí spatřila světlo světa i v české mutaci.

Směrnice mimo jiné zavazuje členské státy přijmout nezbytná opatření k dosažení ambiciózního a setrvalého snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití. Do 3. července 2021 musí vypracovat popis opatření, jak docílit snížení spotřeby, předat popis Komisi a následně pak včlenit do svých plánů a programů.

Komise do 3. ledna 2021 přijme prováděcí akt, kterým stanoví metodiku výpočtu a ověřování ambiciózního a setrvalého snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití. Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 16 odst. 2.

Znění směrnice v české mutaci ZDE

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372