Reklama

1. 6. 2019  |  Publicistika  |  Autor: Petr Jarolímek

Ze skládek odpadu lze těžit kovy a vytvářet palivo

Pokud začne být potenciál těžby skládek brán vážně, zhruba na čtvrtině z půl milionu evropských skládek odpadu by mohla být rentabilní těžba nerostných a energetických zdrojů.

Ve vesnici 60 mil východně od Bruselu bojuje belgická společnost o zahájení experimentu s budoucností likvidace odpadu. Skupina Machiels, společnost zabývající se nakládáním s odpady, chce vytěžit miliony tun odpadů starých desítek let, které jsou pohřbeny v jedné z největších skládek v Evropě a přeměnit je na obnovitelnou energii a stavební materiály.

Pouhý počet skládek v Evropě je ohromující,“ říká Rolf Stein, generální ředitel společnosti Advanced Plasma Power, která vyrábí technologie, které Machiels plánuje použít na skládce Remo. „Proč potřebujeme kopat hluboko v hlubinách Jižní Afriky, Jižní Ameriky a Austrálie, abychom získali surovou ropu, když tu máte odpadové materiály, které neleží hluboko pod zemí a které mohou být přeměněny na energii?"

Nejméně od roku 1953 lidé těžili odpad ze skládek, aby získali materiály nebo odstranili znečišťující látky. Nyní však roste počet výzkumných pracovníků a podniků, jako je Machiels, kteří chtějí jít dál a usilují o zdokonalení těžby skládek. Nahlížejí na odpadky jako na nevyužitý zdroj a chtějí vytvořit obchodní model, který by přeměnil skládky na parky a bytovou výstavbu budoucnosti.

Skládka Remo plánuje použít technologii zvanou plazma, která ohřívá odpad na vysoké teploty a přemění ho na obnovitelný plyn. Plazma se již používá na několika místech po celém světě k přeměně nového odpadu na energii, aniž by odpad musel skončit na skládce. Z již existujícíh skládek lze odpad těžit a separovat na kovy a recyklovatelné materiály. Zbývající materiál se zplyňuje na palivo a zbytky z tohoto procesu se přemění na „plazmarok“, který lze použít jako stavební materiál.

Pokud by byla úspěšná, mohla by zvýšená těžba skládek vést k recyklaci kovů v hodnotě milionů liber a generovat palivo využitelné v automobilech, domácnostech a průmyslových zařízeních.

Pokud příklad skládky Remo prokáže, že by to mohlo být možné, lidé by začali potenciál těžby skládek brát vážně,“ říká Stuart Wagland, přednášející energetiku na univerzitě v Cranfieldu, a který zkoumá přeměnu skládkovaných plastů na olej a plyn termickým zpracováním.

Zdokonalená těžba skládek jakožto energetických zdrojů byla vyzkoušena v některých dalších zemích, včetně USA, avšak zatím není příliš rozšířená a zůstává v rané fázi rozvoje.

Podle odhadů Eurelco, konsorcia pro těžbu skládek, je v Evropě více než půl milionu skládek. Na ploše skládky Remo se nachází více než 18 milionů tun odpadu. Machiels chce znovuvyužít polovinu odpadu jako stavební materiály a polovinu k energetickým účelům. Pokryla by se tím spotřeba energie 200 000 domácností v průběhu příštích 20 let. Poté se bývalá skládka změní na přírodní park.

,Neplýtvejte odpadem´ je naše motto,“ říká Yves Tielemans, který řídí projekt těžby na ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372