Reklama

17. 5. 2019  |  Publicistika  |  Autor: Petr Jarolímek

Využití šedých vod v domácnostech se zatím často neuplatňuje, říká Karel Plotěný

Podle EN 12056 šedou vodou nazýváme splaškové odpadní vody neobsahující fekálie a moč. Jedná se o vody, které odtékají z umyvadel, van, sprch, dřezů apod., tedy vody používané převážně na osobní hygienu.

O recyklaci šedých vod, využití tepla z jejich ohřevu a o možnostech úspor nákladů hovořil na konferenci Management vody ve městech Karel Plotěný ze společnosti ASIO NEW, spol. s r.o..

Zařízení na recyklaci šedých vod nemusí být umístěno vždy v budově, může se nacházet i mimo budovu. Ekonomicky zajímavé instalace pro využití šedé vody jsou realizovány zejména v objektech s vyšší produkcí a potřebou použité vody – kolejích, hotelech, některých administrativních budovách, wellness, výukových centrech. 

Možnosti aplikací jsou obecně v rodinných domech, hotelech a penzionech, školách, školkách, veřejných budovách, wellness, balneoterapii, průmyslu, komerčních objektech, prádelenských provozech a dalších. Ekonomická návratnost je např. u výukových center 7 roků, u wellness 4-5 let. Platí pravidlo, že s možností použití vyčištěné vody ve větším množství doba návratnosti klesá, uvádí Karel Plotěný.

V dotačním titulu MŽP ČR Dešťovka figuruje možnost využívat i šedé vody. Avšak pokud by chtěl příjemce dotace šedé vody používat i k zalévání, legislativa navazující na dotační titul je nastavena komplikovaně. Když takovou vodou zalévám, většina úřadů to chápe jako vypouštění do vod podzemních a chce od zařízení na recyklaci šedé vody parametry jako pro vypouštění do vod podzemních. Požaduje i dva dvouhodinové slévané vzorky za rok, což je úplný nesmysl, který dotační titul ekonomicky znehodnotí. Dovedli jsme tuto záležitost ad absurdum. Z tohoto důvodu se využití šedých vod v domácnostech zatím často neuplatňuje,říká Karel Plotěný.

as-gwaqualoop2_popis_web.jpgZdroj: asio.cz 

Řada domů vyžaduje tzv. ostrovní řešení. Jedná se o situace, kdy v místě není dostupná pitná voda anebo není možné odvádět odpadní vodu. V případě ostrovních systémů je snaha využít jak dešťové vody, tak šedé vody. 

Z hlediska ekonomického se jedná o specifickou situaci. Je potřeba maximálně hospodařit s množstvím vody, jelikož nejnákladnějším bývá odvážení odpadní vody. Proto je dobré množství této vody ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372