Reklama

2. 5. 2019  |  Publicistika  |  Autor: Petr Jarolímek

Záměr ZEVO Vsetín prochází nyní posuzováním vlivu na životní prostředí

Možná přestavba plynové kotelny ve vsetínském Luhu na zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO), jejímž investorem je Zásobování teplem Vsetín, jehož jediným akcionářem je společnost MVV Energie CZ, vyvolala ve městě i jeho okolí velké diskuse. Záměr nyní prochází posuzování vlivu na životní prostředí, tzv. velkou EIA.

Na základě Závěru zjišťovacího řízení ze dne 22.11.2018, které vydal Krajský úřad Zlínského kraje pod č.j. KUZL 69140/2018 s tím, že záměr může mít významné vlivy na životní prostředí a tedy podléhá posouzení ( tzv.velká EIA ), musí nyní oznamovatel záměru vypracovat dokumentaci podle přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

V současné době proces EIA ohledně ZEVO, které by mělo mít kapacitu 12 000 tun odpadu ročně, stále probíhá. Podle všeho bude trvat ještě několik měsíců, než bude předložena nová dokumentace. Informace o záměru jsou veřejně dostupné v Informačním systému EIA na internetových stránkách agentury CENIA (www.cenia.cz/eia) i na stránkách MŽP pod kódem záměru ZLK879.

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372