Reklama

18. 4. 2019  |  Publicistika  |  Autor: Pavel Mohrmann

ZVUŽ: Bude řešit prostředí zpětného odběru výrobků s ukončenou životností dobře?

Společně s návrhy Zákonů o odpadech a obalech vešel do mezirezortního řízení i návrh Zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Návrh je přijímán různě. Zákon bude alfou a omegou veškeré činnosti kolektivních systémů, zodpovědných za zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a proto je velmi důležité, jak nastaví veškeré procesy v této oblasti. Zeptali jsme se tedy:

Můžete charakterizovat nový návrh ZVUŽ, jeho silné a slabé stránky a jak by v této podobě fungoval v praxi?

Petr Kratochvíl, ředitel kolektivního systému Ecobat:

V problematice zpětných odběru jde o veřejnou službu v zájmu ochrany životního prostředí. Řada dobrých záměrů ze strany Ministerstva životního prostředí na stanovení přesnějších pravidel byla po oponentuře ze strany Hospodářské komory a Svazu dopravy a průmyslu z návrhu odstraněna a to je velká škoda.

Mám na mysli koordinaci kolektivních systémů, pravidla pro aplikaci eko-modulace a podobně. Naopak zavedení „čínské zdi“ (kolektivní systém nesmí recyklovat to, co posbírá) jde zcela proti zásadám cirkulární ekonomiky, která je všude tak často zmiňována.

David Vandrovec, člen představenstva REMA AOS, a.s., CEO společností REMA

Odpadové zákony předložené do meziresortního připomínkového řízení si kladou za cíl být svým rozsahem velmi komplexní. Tomuto předsevzetí se však bohužel nepřibližují, neboť v mnoha oblastech odkazují na nejasné a odborné veřejnosti dosud neznámé prováděcí předpisy. Je to jako pohled do železničního tunelu, kde není možné spatřit světlo na jeho konci, nenajde v něm žádné koleje a vlastně není jasné, zda vede až na druhou stranu.

Toto pragmatické zjednodušení bohužel platí pro všechny zákony, a to jak nový zákon o odpadech, novelu zákona o obalech, a také nový zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností. ZVVUŽ v současné podobě, po té co měl být zásadním způsobem přepracován po zdrcující kritice stakeholderů v interním připomínkovém kolečku (o čemž informovala mnohá média), představuje velmi nesourodý dokument plný věcných i technických chyb.

Mnohé tyto chyby jsou pozůstatky původního prosincového textu, což napovídá, že se návrh tohoto nového zákona plánuje značným způsobem změnit. Osobně jsem přesvědčen, že současný návrh v soubě nezahrnuje dostatečné záruky smysluplné ochrany životního prostředí, mnohé pasáže nejsou v souladu se strategií a cíli EU a zcela absentují prvky tržního prostředí, které jsou zárukou nemonopolizace trhu.

Současný návrh by měl být podroben smysluplným, konstruktivním a hlavně nezávislým připomínkám tak, abychom se vyhnuli monopolizaci trhu, zcela zbytečnému nárůstu recyklačních poplatků hrazených námi všemi a uspokojení menšinových zájmů na úkor většiny. Většiny, která navíc podporuje principy oběhového balíčku EU a chrání zájmy obcí a občanů.

Tomáš Rychetský, ředitel kolektivního systému Ekolamp:

Velmi pozitivní je, že v návrhu zákona VUŽ, jsou kontrolou kolektivních systémů a výrobců pověřeny státní orgány, a to konkrétně ministerstvo životního prostředí a inspekce životního prostředí. V minulosti prosazovali zástupci některých kolektivních systémů a asociací výrobců názor, že by touto kontrolou mělo být pověřeno jakési „koordinační centrum“, která by bylo složeno právě z kolektivních systémů nebo asociací výrobců. Kolektivní systémy a výrobci by tedy prostřednictvím tohoto koordinačního centra kontrolovali sami sebe.

Takové řešení lze přirovnat k situaci, kdy by byla zrušena dopravní policie, řidiči by se hlídali sami, a kdyby překročili povolenou rychlost, tak by sami poslali státu pokutu. Snad by bylo něco takového možné ve Švýcarsku nebo ve Švédsku, kde jsou obecné etické principy na vysoké úrovni. U nás se však takový koncept se nejeví jako příliš realistický.

Ostatně příkladem nám může být i nedávný vývoj situace okolo koordinačního centra na Slovensku. Tam před časem bylo založeno koordinační centrum, avšak to nebylo schopné plnit svou kontrolní funkci, což s sebou neslo řadu problémů. Slovenské ministerstvo životního prostředí se proto rozhodlo přenést činnost tohoto koordinačního centra zpátky na sebe. Adekvátnost kontroly ze strany státních orgánů je podpořena také zněním odpadového balíčku EU.

Novela rámcové směrnice o odpadech uvádí, že kontrolu kolektivních systémů musí provádět „na soukromých ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372