Reklama

13. 4. 2019  |  Zpravodajství  |  Autor: Petr Jarolímek

Partnerská spolupráce napříč odvětvími napomůže recyklovatelnosti větrných turbín

WindEurope a Cefic - Evropská rada pro chemický průmysl - se 4. dubna 2019 sešli v Bilbau, aby diskutovali o cirkulárním designu a recyklovatelnosti větrných turbín.

Cílem setkání bylo dále prohloubit spolupráci a diskutovat o aktuálních regulačních otázkách a slibných metodách pro recyklaci kompozitních odpadů. Akce sloužila jako platforma k prozkoumání toho, jak mohou odvětví chemie, kompozitů, odpadového hospodářství a větrné energie blíže spolupracovat.

Při posuzování možností, které by mohly udržet hodnotu materiálů používaných ve větrné turbíně v ekonomice déle, jsou zapotřebí meziodvětvová partnerství. Možnosti se vztahují jak na konstrukci materiálů, tak na uzavření koncových odpadových smyček.

Některá řešení jsou dostupná v komerčním měřítku a některá, aby mohla být uvedena na trh, vyžadují další technologický rozvoj. Stejně důležitá je transparentnost zúčastněných stran a sdílení údajů, zejména při posuzování vlivu těchto technologií na životní prostředí. Údaje o hodnocení životního cyklu by proto měly být k dispozici na meziodvětvové úrovni.

WindEurope a Cefic ve spolupráci se společností SusChem - Evropskou technologickou platformou pro udržitelnou chemii - a dalšími relevantními zúčastněnými stranami, jako je Evropská asociace průmyslových kompozitů (EuCIA), zdůraznili potřebu dalších inovací, včetně meziodvětvového LCA rozvoje, a budou podporovat napnutí úsilí tímto směrem u všech příslušných aktérů, přičemž se zaměří na všechny dostupné nástroje v rámci evropské inovační scény.

Zdroj: windeurope

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372