Reklama

3. 4. 2019  |  Zpravodajství  |  Autor: Diana Motúzová, voda-portal.sk

Globální rezistence na antibiotika narůstá, příčinou jsou i ČOV

Výzkumníci mluví o době postantibiotické. Mnozí z nás však netuší, že za tuto odolnost vůči antibiotikům mohou do značné míry aerobní procesy čištění odpadních vod.

Vědci zjistili, že produkty čištění odpadních vod obsahují stopová množství DNA, které jsou rezistentní vůči antibiotikům. Problémem je, že tyto produkty jsou pak často znovu vráceny do životního prostředí a zásobování vodou, což může vést k rozšíření rezistence na antibiotika.

Postantibiotický svět

Výzkumníci z univerzity v Jižní Kalifornii zkoumají vývoj těchto potenciálně škodlivých a nebezpečných genů v procesech čištění odpadních vod. Jejich zjištění, které publikovali v odborném časopise Environmental Science & Technology, naznačuje, že i nízké koncentrace pouze jednoho typu antibiotika vedou k rezistenci vůči více třídám antibiotik.

"Rychle se dostáváme k děsivému místu, které můžeme nazvat "postantibiotickým světem", ve kterém už nemůžeme bojovat proti infekcím antibiotiky, protože mikroorganismy se přizpůsobily tak, že jsou vůči nim odolné," tvrdí Adam Smith, environmentální inženýr a vedoucí výzkumu. "Bohužel inženýrské systémy na úpravu vody se stávají jakýmsi druhem ohniska pro antibiotickou rezistenci," dodává.

Přenos genů

Jde o to, že většina antibiotik, které konzumujeme, se metabolizuje v našem těle. Z lidského odpadu procházejí ven malá množství, která se následně dostávají až do čistíren odpadních vod. Jedním z běžných způsobů v těchto zařízeních, kterými se zpracovává odpadní voda, je membránový bioreaktor. Ten využívá filtrační systém i biologický proces, během kterého mikroskopické bakterie spotřebovávají odpadní produkty.

Při konzumaci organického odpadu bakterie narážejí na antibiotika a exprimují geny rezistence, v rámci čehož dochází k jeho přepisu. Jde o proces, kterým je v genu uložená informace převedena v reálně existující buněčnou strukturu či funkci. Tento proces v konečném důsledku snižuje účinnost antibiotik.

Geny rezistence se pak mohou přenášet z rodičů na dceřiné buňky a mezi sousední buňky prostřednictvím procesu známého jako horizontální přenos genů. Když bakterie přijímají "potravu", množí se a rostou, dochází k nahromadění přebytku nazývaného ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372